Centraliset nødlyssystem

Et centraliseret nødlyssystem består af en centralt placeret forsyning som træder i kraft ved spændingsudfald. Til enheden kobles den almene belysning eller armaturer beregnet til nødbelysning, eksempelvis emLED-sc.

I lokaler hvor armaturerne er placeret højt er et centralt nødlyssystem ofte at foretrække. Med en central løsning opnås næsten samme lysstrøm ved nøddrift som ved normaldrift og desuden undgås besværlige batteriudskiftninger. 

Centraliserede nødlyssystemer fungerer også godt i kolde lokaler eller udendørs forudsat at den centrale nødlysenhed placeres i normal rumtemperatur (indendørs). Visse lyskilder egner sig dog ikke til nødlysdrift. 

For at den centrale enhed ikke skal have for stor kapacitet kan det i mange tilfælde være fornuftigt at kombinere decentraliserede armaturer indendørs og centraliserede armaturer udendørs, eksempelvis udenfor flugtvejsdørene hvor der også skal være nødbelysning.