Decentraliseret nødlyssystem

I et decentraliseret nødlyssystem er hvert nødlysarmatur forsynet med nødlyselektronik og et genopladeligt batteri. Fordelen ved dette system er at nødlysarmaturerne er uafhængige af hinanden og ingen krav til installationen så som brug af brandsikre kabler. Ulempen er at vedligeholdelsesomkostningerne kan være højere da der er flere punkter der kræver service i forhold til et centralt placeret system.

Princippet ved et decentraliseret (selvforsynende) nødlysarmatur er at tilslutte en enhed med nødlyselektronik mellem den almindelige forkobling og lyskilden. Den består af en driver til lyskilden, en omkobler mellem normal- og nøddrift samt en batterilader. Delene er bygget sammen til en enhed. 

Ved normaldrift, når nettet er tilgængeligt, drives lyskilden af den normale forkobling og nødlyselektronikkens arbejde er at sikre at batteriet er opladet. 

Ved nøddrift, spændingsudfald, kobles den normale forkobling automatisk ud af kredsen og driften af lyskilden overtages af nødlyselektronikken. 

Når nettet vender tilbage tilsluttes kredsen automatisk normaldriften. Med moderne elektronik sker denne omkobling med en lille forsinkelse (0,5 sek) for at HF-forkoblingen ikke får spænding inden kredsen igen er oppe på 100%. Sker omkoblingen for hurtigt kan HF-forkoblingens overvågning nå at detektere fejl og gå i stand-by for at beskytte sig.

Indbygget nødlysfunktion kan fås i de fleste af vore HF-armaturer. Da visse nødlyskomponenter,  eksempelvis batterier, er temperaturfølsomme kan den fysiske løsning variere fra armatur til armatur. Visse armaturer kræver at enten batteriet eller både batteri og nødlyselektronikken flyttes fra armaturet og placeres i en separat boks (batteriboks resp. nødlysboks). En nødlysboks indeholdende elektronik kan af funktionsmæssige årsager ikke placeres mere end 1,5m fra armaturet. Dette skyldes at lederne bliver for lange og det påvirker HF-forkoblingens funktion eller hindrer nødlysdrift. 

Batteriboksen kan derimod placeres op til 1 m fra armaturet. Afstanden må ikke være mere end  1 m på grund af kravet i produktstandard (EN 60598-2-22).

Et decentraliseret nødbelysningsarmatur skal normalt sluttes til nettet med en 4-leder (jord, nul, ladefase og tændfase).

Vælger man en variant til central overvågning skal der tilsluttes yderligere to ledere. Disse ledere skal også være isoleret og 230 V og installationsmæssigt ses som en netspændingsinstallation.

Decentraliserede nødlysarmaturer, dvs. armaturer med indbygget nødlyselektronik eller nødlyselektronik og batteri i boks er velegnet i områder med normal rumtemperatur. Nogle lyskilder kan dog fungere ved lavere temperaturer, eksempelvis lysdioder som i emLED. I mange tilfælde kan det være en god ide at kombinere decentraliserede armaturer indendørs og  centraliserede armaturer udendørs, eksempelvis udenfor flugtdøre hvor der også er krav om nødbelysning.