Drift og lyskilde, decentralt system

Lyskilden, oftest et lysrør, drives ved nødlysdrift af nødlysenheden istedet for den almindelige forkobling. Nødlysenheden er således indkoblet mellem forkobling og lyskilde. Ved strømudfald eller test, slår nødlysenheden automatiskt om til nødlysdrift.

Nødlysdriften overtager ved reduceret lyskildeeffekt, normalt ved 5–30 % af normal effekt. Dette stiller store krav til hvordan nødlysenheden driver lyskilden. Forkert drift kan medføre at lysrøret er udslidt alene efter en gang. Når netspændingen kommer tilbage vil lysrøret ikke kunne tænde op da det den almindelige HF forkobling vil betegne lysrøret som defekt. Med en tilpasset nødlysenhed vil problemet ikke være tilstede. 

fagerhult_schema_decentraliserad_nodljus

Skematisk opbygning af et decentraliseret nødlysarmatur hvor den almindelige lyskilde bruges både til normal- og nøddrift. 

T5-lyskilder

T5-lyskilden har en konstruktion som kræver en god kontrol af hvordan lyskilden drives og tænder op. For at minimere slitagen på lyskilden skal nødlyselektronikken være forsynet med en funktion der forvarmer lysrørselektroderne og som overvåger at lyskilden drives indenfor  specifikationer.

Batteritype

I nødlysarmaturer anvendes, med meget få undtagelser, NiMH eller NiCd batterier. NiCd batterier skal p.g.a. miljøbelastningen kun anvendes hvis det er absolut nødvendigt for nødlysfunktionen. 

Et belysningsanlæg hvor der ønskes integreret nødlysfunktion i visse armaturer, og der hvor armaturerne af temperaturårsager kræver NiCd-batterier, anbefales at erstatte anlægget med en løsning baseret på en kombination af standardarmaturer og et separat nødlyssystem med emLED hvor det er NiMH batterier.

Et sådan systemvalg vil ikke kun reducere bruges af miljøbelastende emner og vil ofte også give et bedre belysningsanlæg, et lettere og billigere vedligehold samt højere personsikkerhed. 

Batteriopladning

For at optimere batteriets levetid skal måden at oplade batteriet på tilpasses batteri typen. Ellers kan batteriet hurtigt miste evnen till at lagre energi, blive opladet. 

Udskiftning af batterier

Normal levetid for et batteri er mindst fire år. Under forudsætning af at produktet anvendes korrekt og at anbefalede tests udføres. Batteriet skal udskiftes så snart nøddrifttiden bliver for kort. Vore nødlysprodukter er konstrueret så det er let at skifte batteri. 

Lysudbytte i nødlysdrift, BLF

Lysudbyttet i nødlysdrift angives som BLF (Ballast Lumen Factor). Alt efter valg af lyskilde, nødlyselektronik og batteri fås forskelligt BLF. BLF ligger normalt i spændet 0,05–0,30, dvs. lyskilden lyser i nødlysdrift med mellem 5–30 % af sin nominelle lysstrøm.

Armaturkonstruktion – elektronik levetid

Nødlyselektronik er konstruktionsmæssigt meget lig en standard HF-forkobling. Elektronik er bl.a. følsom overfor høje temperaturer. Når vi udvikler nødlysarmaturer har vi samme politik som ved produkter med anden form for elektronik. Vi holder en margen til elektronikproducentens angivne referencetemperatur, tc, som svarer til 50 000 timers levetid med max 10 %  bortfald.

Lysarmaturer til centraliserede systemer

Til centraliserede systemer skal der anvendes armaturer der er tilpasset den spænding som den centrale nødlysenhed producerer i nøddrift. Normalt 220–230 V AC eller tilsvarende DC-spænding og de fleste lysarmaturer med HF kan kobles til et sådant anlæg. Dog bør det kontrolleres inden der sættes spænding på. I centrale systemer må man ikke anvende lyskilder med indbyggede tændere, eksempelvis 2-stifts kompaktlysrør.

Til centrale systemer anbefaler vi kun lysarmaturer med HF, LED eller halogen.