PVC (Polyvinylklorid)

PVC er en polymer som er bygd opp av flere sammenbundne vinylkloridmolekyler. Det er en termoplast som produseres ved at man tilsetter klor til eten, og den brukes ofte i byggeindustrien til bl.a. rør, plastmatter og isolering av kabler/ledninger. Et materiale som bare inneholder polyvinylklorid er ganske stivt, derfor tilsetter man som regel myknere (ftalater) for å gjøre det mer letthåndterlig og slitesterkt. Materialet har god kjemikaliebestandighet og værbestandighet.

Ved forbrenning av PVC dannes det saltsyre og klorerte hydrokarboner på grunn av plastens innhold av klor. Røyken fra forbrenning er aggressiv og angriper metaller og elektronisk utstyr i bygningen. Fokus på saneringskostnader etter en slik brann gjør at mange kunder foretrekker andre alternativer i stedet. Myknerne avgis kontinuerlig og kan migrere/angripe andre plastmaterialer. De anses også for å være miljøskadelige og helseskadelige og kan hemme reproduksjonen. 

Fagerhults produkter er internt koblet med PVC-frie ledninger, og på bestilling kan også tilkoblingsledningen leveres i PVC-fri utførelse. PVC er et materiale som for øvrig ikke eksisterer i våre produkter.