PC (Polykarbonat)

Polykarbonat er både en transparent og innfarget plast med svært stor styrke – selv ved lave temperaturer. Den brukes ofte i applikasjoner der det er krav til støt-, sparke- og slagfasthet, blant annet til visirer, maskinbeskyttelse, CD-er og andre produkter som må være slitesterke og/eller transparente. Materialet finnes i kvaliteter med ulik selvslukkingsgrad. Ved konstruksjon må det tas hensyn slik at materialet ikke utsettes for kontinuerlige spenninger som til slutt fører til sprekkdannelser.

Polykarbonat kan kaldbukkes (omtrent som metall), ekstruderes i lengderetningen eller formsprøytes. Innen belysning brukes den som isolering til lampeholdere og koblingspunkter samt til kupler, reflektorer og støvbeskyttelse. PC er ofte materialvalget i plastarmaturer som selges som vandalsikre.

Polykarbonat er ripefølsomt og har begrenset bestandighet mot UV-lys som gulner materialet, derfor tilsetter man i egnede tilfeller UV-stabilisatorer eller lakkerer overflaten med en UV-sperre (f.eks. glass til billykter). Det er også følsomt overfor kjemiske angrep, først og fremst av baser, oksiderende syrer, metanol, aromatiske, klorerte hydrokarboner og ammoniakk. Ved vedlikehold/rengjøring av kupler, plastgavler og støvbeskyttelse av våre produkter skal det brukes en mild vaskemiddeloppløsning. PC kan også godt metalliseres.