Plast

Plast er et moderne materiale under stadig utvikling og interessant av flere grunner. Designfriheten øker, flere funksjoner kan integreres og konstruksjonene kan også gjøres lettere sammenliknet med metallkonstruksjoner.

Produksjonseffektiviteten er god, ettersom det sjelden kreves etterbearbeiding av plastdetaljer. Detaljen har i utgangspunktet riktig overflatestruktur og farge, og den må heller ikke rengjøres eller avgrades. Plast er også interessant ut fra et miljøsynspunkt. Ved produksjon av plastdetaljer går det med betydelig mindre energi enn ved produksjon av metalldetaljer. Det totale oljeforbruket ved produksjon av plastdetaljer blir også betydelig mindre. Plast kan dessuten gjenvinnes både til nye produkter og til energi. En del av Fagerhults markeder stiller særskilte brannklassifiseringskrav til produktene. Det kan eksempelvis innebære at vi bruker flammehemmende plast i detaljene for å vanskeliggjøre antennelsen av et materiale eller redusere spredningen av brann. Fagerhult følger RoHS-direktivet som forbyr bruk av kvikksølv, kadmium, bly, seksverdig krom og de flammehemmende midlene PBB og PBDE. Behovet for flammehemmende midler kan unngås (også de mindre skadelige) ved gode valg av materialer sammen med gode konstruksjonsløsninger. Som nevnt over er det mange fordeler ved å bruke plast, men det stiller samtidig store krav til konstruksjon og materialvalg. Alt etter produktets bruksområde og andre spesifikasjoner må det gjennomføres løpende tester og simuleringer i utviklingstiden for at alle krav skal oppfylles uten å gå på akkord med sikkerhet og kvalitet. Det finnes en rekke ulike plastmaterialer på markedet. Alle er utviklet for å oppfylle de krav som stilles til produktene.