Compago

Opphøyd dekorativ ruteraster for bedre avblending, noe som resulterer i lavere blende indeks og medelluminanser.
Lysstrømreduksjon: Hvit 11 %, Grå 20 %.
Økt installasjonsdybde: 40 mm.
Fungerer med Organic Response.

Media

Dokumenter

Spesifikasjon