Circle Ice

Dekorplate med glassliknende kant for sirkulær lysåpning (kun til VTB).
Lysstrømreduksjon: 13 %.
Fungerer med Organic Response.

Media

Dokumenter

Spesifikasjon