Circle Edge

Dekorplate med faset kant for sirkulær lysåpning (kun til VTB).
Lysstrømreduksjon: 13 %.
Fungerer med Organic Response.

Dokumenter

Spesifikasjon