fagerhult_ledcard.jpg

Teknologien bak

På LED-kortene er det en kombinasjon av dioder som gir varmt eller kaldt lys. Ved å blande lys fra dem kan vi få fargetemperaturer på mellom 2700 og 6500 kelvin ut fra armaturen. Alt styres med DALI Device Type 8, og det kan gjøres med forskjellige typer kontrollenheter, avhengig av hva vi ønsker. De enkleste betjeningspanelene har brytere eller skyvepotmeter, der fargetemperaturen styres med ett potmeter og intensiteten med et annet.

Ved automatisk dynamisk styring i farge og intensitet benyttes et routersystem, som styres automatisk over tid. Fargetemperatur og intensitet reguleres da etter klokkeslett og ikke etter de faktiske lysforholdene utendørs – ellers ville det blitt veldig mørkt i rommet i vintermånedene.

DALI-teknologi 

For å styre fargetemperaturen i en armatur med DALI-driver som ikke kommuniserer i henhold til DALI-tillegg 209 for forkobling (DALI Device Type 8), trengs det to DALI-adresser, der én adresse brukes til de kalde diodene og én til de varme. For å få f.eks. 4000 K kreves programmering og kontrollmåling med et spektrometer. Hvis man ønsker faste scener, for f.eks. 3000, 4000, 5000 og 6000 K, innebærer det en god del programmering og måling.

DALI Device Type 8

Ved å bruke en DALI-driver som er kompatibel med DALI Device Type 8, får man funksjonalitet til å styre blant annet fargetemperatur.

DALI-drivere som er kompatible med DALI Device Type 8, styres med én DALI-adresse, som styrer både de kalde og de varme diodene.

Funksjoner med ulike fargetemperaturer krever ikke programmering for å blande kaldt og varmt lys, ettersom logikken er innebygd i driverne. Ønskede fargetemperaturer i forskjellige scener velges ved programmeringen. 

Les mer om styrning med DALI