Kapslingsklasser (IP-klasser)

Armaturer skal ha en IP-betegnelse. Denne består av en tosifret kode, som beskriver graden av beskyttelse mot enten vann eller fukt. IP 0X eller IP 1X benyttes ikke på vanlige armaturer.

Nedenstående tabell beskriver de forskjellige IP- betegnelsene. ta IP-tekstene skal stå tydelig på armaturens typeskilt. Symboler fra tabellen kan også være i kombinasjon med tekst. Armaturer i IP 20 behøver ikke å være merket.

IP er en forkortelse av engelske Ingress Protection.

Design according to first number

Utførelse ifølge det andre tallet

 

Ubeskyttet

Dråpetett

Regnsikker

Sprutsikkert

Spylesikker

Vanntett

Vanntett ved
kontinuerlig neddykking

Ubeskyttet

IP 00 IP 01          

Berøringsskjermet

IP 10 IP 11 IP 13        

Berøringsbeskyttet

IP 20 IP 21 IP 23        

Berøringsbeskyttet

IP 40 IP 41 IP 43 IP 44 IP 45    

Støvsikkert

      IP 54 IP 55    

Støvtett

        IP 65 IP 67 IP 68