Kloroprengummi Neopren (CR)

Har svært god aldrings- og værbestandighet. God bestandighet overfor oljer, sveller i mineraloljer, men ødelegges ikke. Svært gode mekaniske egenskaper. Fås kun i svarte blandinger. Krystalliseres i kulde. Temperaturområde -20 °C til +100 °C.