Gummi

Gummidetaljer er mest vanlig som pakninger av ulike slag. Normalt som tetningslister langs armaturens periferi som tetter mot en glassplate eller liknende. Det forekommer også som innfestingstetninger til kabler. I senere tid har plastkvaliteter (elastomer) som minner om gummi overtatt en del av applikasjonene. De er billigere å produsere og kan produseres med større presisjon. De gir også estetisk vakrere overflater enn gummi.