Evolume

Teknologisk perfeksjon for gater og veier

Evolume kombinerer topp lysegenskaper og visuell komfort med en moderne og kostnadseffektiv design. Takket være det flate utseendet glir mastearmaturen fint inn i mange ulike miljøer.

Nå vokser familien Evolume med et kraftigere alternativ med høye lumenverdier. Med mastearmaturen Evolume 2 kan vi tilby komplette, energieffektive belysningsløsninger for hele bymiljøet. Evolume 1 oppfyller behovene til bygater, gang- og sykkelveier samt mindre parkeringsanlegg. Evolume 2 er en større armatur med avansert optikk som tilbyr opptil 18 300 lumen – en kraftigere versjon beregnet på veibelysning ved bredere hovedgater, motorveier og store parkeringsanlegg. Et veibelysningsanlegg kan omfatte flere hundre master, og da blir hver eneste watt viktig. Derfor har Fagerhults utviklingsteam gått inn for å få så mye lys som mulig ut av armaturen.

Evolume-familien er ganske enkelt god belysning uten kruseduller – teknologisk avanserte armaturer til lave investeringskostnader.