parkering.jpg

Parkering

Veiledning og sikkerhet er de viktigste kriteriene for en velfungerende parkeringsplass. Uansett tid på døgnet må det være lett å finne tilbake til bilen eller finne en ledig parkeringsplass.

Mennesker og biler som beveger seg over parkeringsplassen, må kunne oppdages i god tid, og man må føle seg trygg på veien til og fra bilen. Derfor er det viktig at belysningen er jevn og fordeles over hele parkeringsplassen.

Ting å tenke på

  • En mastearmatur på 4–6 meter og en optikk som er tilpasset for å belyse store flater, gir god allmennbelysning og godt overblikk.
  • Jo større parkeringsplassen er, desto høyere bør lyspunktene sitte. 
  • Et lyst dekke på parkeringsplassen gir bedre synsforhold.
  • Ved å markere innkjørsel, grenser og fotgjengerområder ved parkeringen bidrar man til å definere rommet og gjøre det lettere å orientere seg. Det kan være fordelaktig å velge en pullert til dette formålet.

Produkter