fagerhult_closetohouse.jpg

Fellesområder

Lyssetting av de sosiale arealene i et boligområde bidrar til å øke følelsen av trygghet, og det fremmer dessuten det sosiale samspillet mellom mennesker. Rett belysning på rett sted kan fremheve området, skape attraktive møteplasser og kanskje til og med bidra til økt samhold.

De sosiale arealene setter menneskene i sentrum, og dermed er det viktig at belysningen ikke blender. Det er bedre å ha flere, men svakere lyspunkter enn få og sterke. Resultatet er et jevnere lys som oppleves som mer behagelig.

Ting å tenke på

  • Velg armaturer som kan bli et dekorativt innslag også på dagtid, når belysningen er slukket.
  • Bruk gjerne belysning i ulike høyder for å definere utendørsrommet og gi et hyggelig inntrykk. 
  • Mastearmaturer passer ypperlig som allmennbelysning ettersom lyset spres over et større areal. 
  • For en mer markant belysning kan man bruke pullerter med en lavere lyspunkthøyde. En pullert kan også skape lyseffekter på bakken og fremheve objekter eller nivåforskjeller i miljøet. 
  • Lys på fine detaljer som benker, vann og vegetasjon kan bidra positivt både til det sosiale samspillet og romoppfattelsen. 
  • Velg så høy IK-klasse som mulig for armaturer på utsatte steder. Tenk på at et pent sted ikke er like utsatt for hærverk som et noe tristere sted. 

Produkter

H_Azur_2.jpg
Azur Mast LED
H_azur_pollare.jpg
Azur Pullert LED
H_Lunova.jpg
Lunova
H_on_ground.jpg
On Ground LED
H_Focus_COB.jpg
Focus
H_Miniliftsquare.jpg
Minilift Square
H_PoleLITE.jpg
PoleLITE
H_Concrete_bollard250.jpg
Concrete pullert
H_Rondo_G2_pole.jpg
Rondo G2 Power mast
H_Rondo_G2_Twin_visual.jpg
Rondo G2 Visual Twin
Microslot_square_wall_dubbel_grey.jpg
Microslot Square vegg
H_Moai_grey.jpg
Moai

Det er viktig at belysningen på lekeplasser ikke blender verken de som leker, eller de som står ved siden av.

Ting å tenke på

  • Suppler mastebelysningen med belysning av vegetasjonen rundt for å øke følelsen av trygghet.  
  • Alle barn har ulike forutsetninger. Lekeplassen skal passe for både små og store barn, og også barn med funksjonshemming. 
  • Barn leker også når det er mørkt. Tenk på å belyse lekeplassen om kvelden og i den mørke årstiden.

Produkter

H_Azur_2.jpg
Azur Mast LED
H_Lunova.jpg
Lunova
H_on_ground.jpg
On Ground LED
H_PoleLITE.jpg
PoleLITE
H_Focus_COB.jpg
Focus
H_Twist_minispot.jpg
Minitwist
H_Movit_Alugrey_asym.jpg
Movit Rectangular