fagerhult_belysning_torget.jpg

Torvet

Torvet er både et mødested og et symbol for byen. Her skal lyssætningen både øge følelsen af tryghed og skabe hyggelige mødesteder. Den rette belysning på det rigtige sted fremhæver byens hjerte og skaber attraktive mødesteder.

Torvet kan ses som et rum i byen. Om dagen danner husenes facader naturlige vægge omkring torvet. Om aftenen kan det være lidt svært at se væggene, hvilket betyder at rummet bliver meget svært at overskue og det påvirker tryghedsfølelsen.

Opret en følelse af plads

Ved at belyse facaderne får vi væggene tilbage og kan igen overskue form og størrelse på rummet og trygheden kommer tilbage. Når detaljer såsom statuer, bænke, vand og beplantning belyses understøttes den sociale interaktion og rum opfattelsen.

Giv effekter

For at skabe dramatiske effekter på statuer og facader anvendes projektører, direkte belysning eller nedgravningsarmaturer. Valg af armatur til et objekt afhænger af hvilken effekt der ønskes.

Ønskes et objekt belyst oppefra kan en projektør monteres på en stolpe. Direkte nedadrettet belysning virker godt på facader og kan med fordel monteres under et beskyttende udhæng. Nedgravningsarmaturer giver en helt anden effekt ved at belyse objektet nedefra.

En tommelfinger regel er at vælge et smalstrålende armatur til smalle objekter og et bredstrålende til et større objekt. Overvej også at belyse objektet fra flere side for at undgå at objektet opfattes endimensionelt. Bemærk også blænding. Undervandsbelysning er det oplagte valg når det gælder belysning af fontæner og vandspejl. Ved at anvende RGB og lysstyring kan vand oplevelsen forstærkes.

Visuel komfort

At blive blændet er ubehageligt og forstyrrer vort syn et øjeblik. Det kan også give følelsen af utryghed. Belysningen behøver ikke være kraftig for at blænde.

Ældre mennesker er generelt mere følsomme overfor lys. Det beror på at linsen med alderen bliver mere brun og at øjets adaptions evne mindskes. Placer altid armaturer så risikoen for blænding minimeres.

Brug undervandsbelysning

Undervands belysning på fod er let at montere i forhold til indbygget belysning. Igen er det vigtigt at placere armaturerne så risikoen for blænding minimeres.

Visse fontæner har vandstråler der skal belyses. For at opnå den bedste effekt i sådanne tilfælde bør armaturet placeres lige under vandspejlet (max 10 cm) og så tæt på mundstykket eller der hvor vandstrålen rammer vandet som muligt. Lysstrålen bør også rettes ind så den følger vandstrålens retning. Effekten vil være at vandstrålerne lyser i mørket.

Forebyg hærværk

Armaturer på udsatte pladser kan betyde store omkostninger til vedligeholdelse og reparation. Risikoen for at belysningen bliver udsat for hærværk er konstant til stede. Vælg produkter med så høj IK-klassificering som mulig.

Bemærk at hærværks hyppigheden er lavere på smukke pladser i forhold til de lidt mere triste pladser. Måske kan hærværk minimeres ved at byens pladser bliver smukkere.