fagerhult_belysning_gatan.jpg

Bygaden

Belysningen af strøg og gader er vigtig for at skabe en hyggelig og indbydende atmosfære i bymiljøet. Belysningen vil skabe sikkerhed og komfort og samtidig bidrage til at øge byens attraktivitet.

Et centralt krav i dag er at forhindre lysforurening ved eliminering spredte lys opad fra armaturet. Vores produkter er designet på en sådan måde, at lyset spild minimeres, og derfor opfylde de høje standarder for energieffektivitet indstillet til udendørs armaturer i dag.

Belysning omkring facader og indgange

Langs med facaderne på gågader kan der findes såvel indgange til private lejlighedsopgange som indgange til restauranter og butikker. Områderne omkring indgangene skal være oplyst. Samtidig skal belysning være udformet så den ikke blænder.

At bruge vægarmaturer langs facaderne kan være et godt alternativ. Armaturer med gadeoptik er et godt valg hvis lyset skal rettes direkte nedad. Et rundstrålende vægarmatur oplyser også væggen bagved.På mindre gader med butikker der støder direkte op til gaden er det ofte nok med den belysning som kommer fra vinduer og skilte. Da der ofte findes lejligheder ovenpå butikkerne bør man undgå belysning fra højere punkter.


Lyspunktshøjder

Stolpearmaturer er gode til almenbelysning på gader og fortov, da lyset spredes over et større område. Som supplement til stolperne og en lidt mere markeret belysning anvendes de lave pullerter. En pullert kan også fremhæve et objekt eller vise niveauforskelle i området, hvilket gør det nemmere at navigere i området.

Lys påvirker døgnrytmen

Belysning kan have en negativ påvirkning af miljøet. Hver skabning på jorden har en biologisk cyklus som gentager sig efter hver 24. time. En såkaldt biologisk døgnrytme. I og med udviklingen af elektrisk belysning er døgnrytmen hos mange mennesker blevet ændret. Forskere har udtrykt bekymring over at et bredt spektrum af sygdomme der er kommet af forstyrrelser i døgnrytmen. 

Overdreven eksponering af kunst lys kan også have betydning på økosystemet. At have aktiv styring på belysning er derfor er god ide.

Betydningen af hvidt lys

Det hvide lys opfattes af øjet som naturligt lys og lys hjælper mennesker til at føle sig trygge når det er mørkt. Takket være en overordentlig god farvegengivelse og højere oplevet lysstyrke bliver det lettere at skelne farver, former og detaljer. Jo ældre vi bliver desto dårligere bliver vort syn. En 40 årig har brug for eksempelvis 4 gange så meget lys for at kunne se som en 20 årig. En 60 årig har brug for 8 gange mere lys.