fagerhult_belysning_parken.jpg

Parken

Lyssætning af grønne områder og parker øger tryghedsfølelsen hos mennesker, som derfor færdes mere udenfor. Tilstedeværelsen af et større antal mennesker kan derefter reducere risikoen for at blive udsat for kriminalitet i sådanne parker og grønne områder.

For at skabe en jævn og venlig lyssætning anvendes stolpearmaturer. De spreder lyset over en større flade og det bliver lettere at orientere sig. For en mere dramatisk lyssætning med større kontraster anvendes pullerter. 

Lys på bevoksningen

Nedgravningsarmaturer er mest velegnet til belysning af træer og andre høje bevoksninger. Hvilken lysspredning der skal bruges afhænger af objektet der skal belyses. Ved et højt smalt træ er det bedst med et smalstrålende armatur som placeres tæt ved stammen. Hvis træet har en bred krone vil et bredstrålende armatur være bedre. Den placeres med mere afstand til træet. 

For at få et pænt og jævnt helhedsindtryk kan det være en fordel af belyse træet fra flere sider. Et buskads kan belyses med et bredstrålende armatur, alternativt en konvex linse. Så spredes lyset godt ud på jorden.

Forskellige belastninger

Vær opmærksom på at forskellige armaturer kan klare forskellige belastninger. Er det nok med en walk-over som kan klare belastning på op til 1000 kg, eller skal køretøjer kunne køre over så er det en drive-over der skal installeres!

Undersøg hvordan pladsen omkring armaturet anvendes inden det besluttes hvilket produkt der skal anvendes.

Dræn godt

Ved installation af nedgravningsarmaturer er dræningen alt afgørende. Læg mindst 30 cm dræningsmateriale under nedgravningsboksen. Hvis armaturet skal installeres i beton eller fugtig jord kan det være nødvendigt at lægge en dræningsslange fra nedgravningsboksen for at lede vandet væk.

Affugtning

For at fjerne den fugtige luft i armaturet inden den lukkes til er det vigtigt at armaturet får lov at lyse i mellem 30-60 minutter. Det varmer rummet i armaturet op og når låget lukkes og armaturet køler af igen dannes der undertryk som gør armaturet endnu tættere. Efter lukningen kan det være svært at fjerne indvendig fugt.

Intellegent styring

Sene aftener og om natten, når færre mennesker er udendørs, er behovet for konstant oplyste steder i byen mindre. Med hjælp af lysstyring kan opnås store energibesparelser. Ved installation af lysstyring kan der spares op til 40 procent energi hvert år.

Læs mere om natsænkning »