fagerult_robust_mainimage.jpg

Hvad er et robust armatur?

De fleste armaturer vi præsenterer under begrebet Robust er IP klassificeret op til IP 65. Det betyder at man i princippet kan spule vand på uden der trænger fugt ind i armaturet. Afhængig af hvor de placeres er tætheden vigtig eks. så trafikfugt undgås. De er også slagfaste op til IK10, som er det niveau som beskrives i EN 60068-2-75. Både IK klasser og IP klasser skal leve op til de krav der er i de miljøer hvor armaturerne skal anvendes.

Hvordan skal robust armaturer produceres?

Materialet er meget vigtigt når man producerer denne type armaturer. Fagerhults armaturer er udført i 0,9 mm forzinket stålplade eller i støbt aluminium. Alle fuger svejses og skærme og afskærmninger udføres i kraftige og meget robuste plastmaterialer, ofte 3–5 mm tyk polykarbonat. Materialet skal også have en vis modstandskraft mod brand og må ikke afgive røg eller giftige gasser hvis de skulle omsluttes af ild. Det skal heller ikke være muligt for udenforstående at komme ind i armaturet, derfor bruges sikkerhedsskruer som kræver special værktøj.   

Hvordan testes et robust armatur?

Standarden EN 60068-2-75 beskriver hvordan en test af et armaturs modstandskraft mod hærværkhur skal udføres. Normalt angives IK10 som højeste værdi – dette svarer til en kraft på 20 joule. 20 joule kan lyde af meget, men i praksis vil det sige at en 2 kg tung kugle slippes fra en meters højde. Kraften fra et baseboldbat eller andet er meget kraftigere. Derfor bliver Fagerhults produkter testet med helt op til 150 joule, altså betydeligt højere end standarden kræver. Produkterne vises med den højeste IK-klasse, IK10, men med et tillæg hvor vi angiver med hvilken joule armaturet er testet.  

IK test

Testen udføres efter standarden med en pendelhammer (se skitsen) hvor højden og hammerens vægt varieres. Standarden siger at et armatur skal kunne modstå tre gentagne slag mod samme punkt og at slagene skal ramme der hvor det er mest sandsynligt at skaderne vil opstå. Normalt testes med slagene mod midten af armaturet.  

Når du skal vælge armatur så overvej nedenstående!

Beskyttelse mod mekanisk vold

I hvilket miljø skal armaturet placeres? I hvilken højde sidder det? Sidder det så lavt, at det kan blive udsat for slag og spark? En gangtunnel er vel næsten det værste miljø, et armatur kan være udsat for, mens et armatur, som er placeret pa et højt halvtag, ikke er lige så udsat.

Tæthed

Hvilket miljø er armaturet placeret i? På de steder, som vi kalder sikrede steder, f.eks. fængsler og forskellige slags behandlingsafdelinger, behøver armaturet ikke altid at opfylde den højeste IP-klasse. Der er ingen forskel på IP-kravene i et tv-rum i et fængsel og et opholdsrum på en skole.

Sikkerhed

I alle armaturer i robust-sortimentet har vi forhindret adgang ved at bruge torx-skruer med en såkaldt sikkerhedsskrue. På udsatte steder forhindrer det skader på armaturet. På sikrede steder forhindrer det, at man skader sig selv eller andre. Det skal heller ikke være muligt at gemme noget i armaturet.

Lyskilder

Skal der bruges en konventionel lyskilde eller LED? Hvis man tilstræber et helt vedligeholdelsesfrit armatur, er et LED-armatur det bedste valg. Men uanset hvilket armatur man vælger fra vores Robust-sortiment, har vi sat energieffektivitet og levetid i fokus.

 

Se vort sortiment af Robuste armaturer.

Se vore Robuste løsninger