Fagerhult ✕ Securitas

 

Sammen med Securitas presenterer Fagerhult et smart samarbeid der vi kombinerer lysstyring med sikkerhet. Ved å dra nytte av eksisterende belysningsarkitektur med utvidet funksjonalitet, forenkler systemene håndteringen av gjennomstrømning og ressurser, ved ulykker og rømning.  

Vi leverer to typer løsninger: en offline og en online, som på forskjellige måter gir verktøy for sikker og effektiv håndtering ved kriser. Ved brann eller ulykker kan systemene støtte alarmutstyret og lokalisere medarbeidere som fortsatt er inne i bygningen, eller se hvor uønsket inntrengning har funnet sted.  

Organic Response – klar med ett klikk

Løsningene er basert på Fagerhults trådløse lysstyringssystem, Organic Response. Et plug-and-play-system som er utviklet for arbeidsplasser og læremiljøer. Sensorene er integrert i armaturen, som bare trenger å kobles til nettspenning for å starte systemet.  

Securitas1.png

Integrering av innbruddsalarm 

Er du redd for at lokalene dine vil bli besøkt av uønskede gjester? Eller vil du kunne aktivere alarmen og være sikker på at lokalene er tomme? Ved å bruke det eksisterende belysningssystemet sparer vi installasjonskostnader og materialer. De innebygde sensorene i armaturene hjelper deg som grunneier med å få en fullstendig oversikt over rommene dine, noe som reduserer antall unødvendige utrykninger.  

Vil du vite mer om systemet og hvordan det kan optimaliseres for lokalene dine?  

SecuritasBAI.gif

De innebygde sensorene i armaturene oppretter automatisk et mesh-nettverk, noe som gir større mulighet til å oppdage tilstedeværelse.

Mesh-nettverket kobles til og kommuniserer med en gateway, og du får automatisk flere og tettere sensorer som kommuniserer med eiendommens alarmsystem.  

Gatewayen kommuniserer i sin tur direkte med Securitas’ alarmsystem, noe som gir økt oversikt og mulighet for å fatte bedre informerte beslutninger ved ulykker og alarmer.  

Utvidet granulert alarmdetektering

Få mange flere detekteringspunkter, også i følsomme rom, ved å bruke eksisterende lyssensorer.

floorplan.gif

Personvern er viktig for oss  

Alle smarte innovasjoner er basert på en strøm av opplysninger. Men ingen av disse løsningene lagrer eller bruker informasjonen til noe annet enn å få et oversiktsbilde i sanntid. Systemene overholder alle personverndirektiv og er bare der for å øke tryggheten og sikkerheten.

Med fremtiden i bakhodet 

For oss er det viktig å tenke bærekraftig. Takket være integrering av to eksisterende systemer gir løsningen færre elektroniske komponenter og enheter. Muligheten til enkel oppdatering garanterer også et fremtidsrettet produkt.  

Securitas2.png

Presence Concept 

I tillegg til Burglar Alarm Integration finnes det også en online-basert løsning, som kalles Presence Concept. Den er også basert på Organic Response og er egnet for portaltilkoblede installasjoner. Ved hjelp av forbindelsen kan Securitas-ledere i operasjonssenteret se en direkte visning av lokalene med et varmekart. Ved evakuering er dette en utmerket måte å minimere unødvendige ulykker og forhindre uheldige feilbeslutninger. Presence Concept er tilgjengelig i to varianter og kan brukes individuelt eller som et tillegg til Burglar Alarm Integration. 

Hvordan kan vi optimalisere systemet for lokalene dine?  

Muligheter for Securitas Operation Center (SOC)

SecuritasSOC.gif

Securitas’ operasjonssenter mottar alarmen og begynner umiddelbart å overvåke lokalene i sanntid.

Ved hjelp av Organic Response kan alarmpersonalet få oversikt over tilstedværelse/fravær i alle rom og raskt bestemme seg for riktig tiltak.

Operatøren kan undersøke lokalet nærmere ved hjelp av kameraer fra Axis, ringe til lokalet eller sende en patrulje til stedet. 

Automatiserte hendelser. 

SecuritasAuto.gif

Ved brann eller ulykke begynner en forhåndsprogrammert evakueringsvei å lyse – opplyst av armaturene.

Organic Response registrerer tilstedeværelse/fravær i lokalene med PIR-sensorer, i alle rom som har armatur.

En forhåndsinnspilt evakueringsmelding sendes ut i lokalene gjennom høyttalere rundt om i bygningen.

I SAMARBEID MED


Securitas_Logotype_RedWhite_RGB.png

Ta kontakt, så tar vi en prat om ditt neste prosjekt.

Vi vet at både utfordringer og behov varierer avhengig av hvem du er og i hvilken fase av prosjektet du arbeider. Vår innsikt i prosjekteringsprosessen gjør det enklere for deg å velge riktig.