Nattsenking utendørs

Med lysstyring er det mulig å spare store mengder energi. På sene kvelder og netter er det ofte mindre behov for fullt opplyste gater og andre uterom. Å slukke belysningen helt kan allikevel gjøre at folk føler seg utrygge. Ved hjelp av lysstyring kan man spare store mengder energi uten at belysningen trenger å slås av.

De forskjellige systemene vi benytter til lysstyring, er integrert i hver armaturs forkobling. Det kreves intet eksternt tilbehør for å få denne lysstyringen til å fungere.

Styreenhetene er forhåndsprogrammerte og vedlikeholdsfrie. Armaturer med nattsenking krever heller ingen ytterligere investeringer eller forandringer i infrastrukturen.

Systemene vi snakker om har mange forskjellige navn i bransjen. Vi velger å kalle det hva det er – nattsenking.

Nattsenking 1

Lysnivåer: 100 prosent og 50 prosent.

Nattsenking 1 betyr at anlegget er nedregulert fra lyssyklusens midtpunkt og 6 timer fremover. Når 6 timer har gått, reguleres anlegget opp til fullt nivå.

Systemet beregner midtpunktet for den lyssyklusen anlegget er tent og regulerer deretter ned fra 100 prosent til 50 prosent i 6 timer fra midtpunktet. Når 6 timer er gått, reguleres anlegget opp igjen til 100 prosent.

Energibesparelse: Inntil 20 prosent.

 

Nattsenking 2

Lysnivåer: 100 prosent og 50 prosent.

Nattsenking 2 betyr at anlegget er nedregulert fra 2 timer før lyssyklusens midtpunkt og totalt 8 timer fremover. Når 8 timer har gått, reguleres anlegget opp til fullt nivå.

Systemet beregner midtpunktet for den lyssyklusen anlegget er tent. 2 timer før midtpunktet og totalt 8 timer fremover reguleres anlegget ned fra 100 prosent til 50 prosent. Når 8 timer er gått, reguleres anlegget opp igjen til 100 prosent.

Energibesparelse: Inntil 25 prosent.

Nattsenking Custom

Lysnivåer: Dynamisk (maks. 5 nivåer).

Nattsenking Custom er fleksibelt og kan programmeres helt etter kundens ønsker. De nivåer og perioder som settes kan for eksempel baseres på trafikkintensiteten og tilstedeværelse på stedet og hvilken type område armaturen skal sitte i.

Systemet tilbyr inntil 5 fleksible lysnivåer som kan stilles for valgfri tid. Dette muliggjør svært lave lysnivåer midt på natten, høyere lysnivåer når det trengs og middels høye nivåer i overgangsperiodene. Systemet arbeider ut fra et midtpunkt som baseres på den totale tiden armaturen skal være tent.

Energibesparelse avhengig av lysnivå og tid.