fagerhult_SMTA_agreement.jpg

SMTA-avtale – autorisering av laboratoriet

Siden 1993 har vårt laboratorium, TeknikCentrum, en SMTA-avtale med Intertek Semko AB. En SMTA-avtale, Supervised Manufacturers Testing Authorisation, innebærer at vi selv har lov til å utføre samtlige nødvendige prøvinger for så vel S- som ENEC-merking. Resultatet fra disse prøvingene ligger til grunn for sertifiseringen.

Avtalen innebærer at Intertek Semko AB har kontrollert og godkjent så vel prøvingsutstyr og kvalitetssystem som personalets kompetanse.

Revisjoner gjennomføres årlig. Intertek Semko AB har også rett til når som helst å besøke vårt laboratorium eller kalle inn produkter for sammenlinkende prøvinger.

TeknikCentrum er dessuten svært godt utstyrt med måleutstyr for øvrige kontroller som skal utføres på en lysarmatur. Utstyr av høyeste kvalitet og nøyaktighet er på plass for kontroll av produktenes EMC-egenskaper (i henhold til EN55015), for verifisering av lyseffekt samt for øvrige kvalitetstester.

 

Siden mange år har vårt laboratorium, TeknikCentrum, en SMTA-avtale med Intertek Semko AB.