Master

Vårt nye mastesortiment lages av 95 % gjenvunnet aluminium. Materialet er 100 % resirkulerbart og kan dessuten gjenvinnes gang på gang uten at kvaliteten blir skadelidende. I og med bruken av gjenvunnet aluminium i produksjonsprosessen kan også utslippene av karbondioksid reduseres. Levetiden for en maste av aluminium er svært lang. Hvis mastedelen under bakken forblir uskadd og hvis masten monteres med omhu, er det ikke uvanlig med en levetid på opp til 45 år. Mastene oppfyller gjeldende normer i EN40.

Den spesifikke vekten for aluminium er 33 % av den spesifikke vekten for stål. Materialforbruket ved produksjonen av aluminiumsmaster er dessuten mye mindre. Takket være en patentert forsterkningsprofil (VT5+) lages dessuten mastene med mindre basisdiameter enn andre master på markedet. Dette gir en vektbesparelse på inntil 20 %.  Alle produkter er CE-merket.