Strømforsyningsenhet, Lunatone

DALI PS2. Strømforsyning til DALI. Frittstående installasjon. 120–240V AC/50–60 Hz. 220mA DALI Strømforsyning.

Spesifikasjon

Laster...