brightswitch_ENG.png

e-Sense BrightSwitch

e-Sense BrightSwitch er et lysstyresystem der en integrert PIR-sensor styrer tilkoblede armaturer. BrightSwitch gir automatisk tenning/slukking eller dimming mellom høyt/lavt nivå som styres av tilstedeværelse og omgivelseslys.

Slik fungerer e-Sense BrightSwitch

BrightSwitch er et enkelt styresystem med PIR-sensor som giver automatisk tænd/sluk som styres af bevægelse og af en luxtærskel som hindrer sensoren i at reagere på bevægelses hvis der er tilstrækkeligt med lys i rummet. Bevægelsesmelderen kan indstilles til at slukke lyset efter mellem 5 sekunder op til 60 minutter. Luxtærskel indstillingen forhindrer detektering hvis der er lys nok i rummet. Luxtærsklen kan indstilles i tre niveauer eller med en manuel indstilling til aktuelt lysniveau.

e-Sense BrightSwitch med franværsdæmp er tilpasset til rum hvor der er mindre bevægelse såsom kopirum, lager, korridorer eller garderobe. Lyset ligger konstant på et lavt niveau for at undgå indtrykket af et mørkt rum. Ved bevægelse styres lysniveauet op på 100 %. Vil man slukke armaturet helt kan dette ske centralt.  Armaturerne leveres med forud indstillet slukketid på 10 minutter og luxtærskelværdi indstillingen koblet fra. Justering af slukketid og luxtærskel sker via fjernbetjening (tilbehør).

e-Sense BrightSwitch on/off

En integrert PIR-sensor tenner og slukker én eller flere armaturer. Systemet tillater én masterarmatur og opptil fem slavearmaturer. Med e-Sense BrightSwitch On/Off tenner sensoren ved bevegelse og slukker etter innstilt tid med relé. Luxterskel hindrer detektering hvis det er tilstrekkelig med lys i rommet. Armaturer er uten regulerbare drivere.

e-Sense BrightSwitch frånvarodämpning

Med fraværsdemping lyser anlegget på lavt nivå (cirka 20 %). Ved bevegelsesdetektering reguleres lysnivået opp til 100 %. Etter siste detekterte nærvær og innstilt tidsforsinkelse går anlegget tilbake til lavt nivå. Luxterskel hindrer detektering hvis det er tilstrekkelig med lys i rommet. Armaturerna är försedda med med faspulsdon och styrs med faspulskoppling. 

Funksjoner

Tilstedeværelsesstyring

Luxnivåinnstilling

Fraværsdemping

Fjernkontroll

Brukerområder

Cellekontorer

Konferansesrom

Korridor


Idriftsettelse

Armaturene leveres med en holdetid innstilt på 10 minutter og luxnivåinnstillingen deaktivert. Justering av holdetid og luxnivå skjer med en fjernkontroll, som er tilbehør.

Teknologi

BrightSwitch on/off  har en integrert PIR-sensor med reléutgang.

BrightSwitch fraværsdemping har en integrert PIR-sensor med fasepuls. 

 

Last ned brosjyre

 

Armaturer med e-Sense BrightSwitch

Tilbehør til e-Sense BrightSwitch