Helse- og sykepleie

Lysstyring på sykehus

Et sykehus er et komplekst miljø med mange forskjellige virksomheter under samme tak. Avhengig av avdelingens eller rommets funksjon finnes det mange valg og muligheter for lysstyringen.

Belysningens funksjon er avgjørende for både pasienter og ansatte, og i forskjellige rom kreves varierende lysløsninger for de oppgavene og aktivitetene som utføres. Det er spesielt viktig at det er tilstrekkelig med lys på riktig sted.  

Spar på strømmen 

Sykehusets virksomhet stopper ikke opp når det er helg eller natt, den pågår hele døgnet alle dager. Men enkelte områder og flater har lavere behov for belysning i enkelte perioder eller tider på døgnet. Med en moderne belysningsløsning med smarte styresystemer kan man justere lysnivåene og samtidig redusere både kostnadene og miljøavtrykket.  

Velge system 

Enkelte plasser kan man velge mellom forskjellige e-Sense-systemer uten krav til avansert programmering, mens andre plasser trenger man mer fleksibilitet. Med DALI-styring som programmeres på stedet, kan man oppfylle de fleste behov – både når det gjelder energibesparelse og fleksibilitet med forskjellige belysningsscener, lysnivåer og fargetemperatur (Tunable White).  

Dagens teknologi gjør det mulig å integrere tusenvis av armaturer og styrefunksjoner i ett eneste system, basert på nettverk med styring via DALI-rutere. I Fagerhult e-Sense Customised har vi samlet all vår kunnskap og erfaring om lysregulering. Til tross for komplekse og store belysningsinstallasjoner, er det bare et fåtall komponenter som trengs for å få det hele til å fungere. 

Armaturer med forkoblinger, sensorer (multisensorer), trykknapper og inngangsenheter håndterer de fleste ønskede funksjoner. Kompleksiteten og friheten ligger i den programvaren som brukes, både ved igangkjøring og fremtidig programmering. 

Anbefalte lysstyringssystemer  

Forskjellige type behandlingsrom: e-Sense Customised  
Ekspedisjoner, kontorer og kommunikasjonsflater: Organic Response  
Trappehus: e-Sense Flex