fagerhult_closetohouse.jpg

Fællesarealer

Lyssætning af de sociale arealer i et boligområde skal ikke bare være med til at øge tryghedsfølelsen, men også fremme den sociale interaktion mellem mennesker. Den rette belysning på rette sted kan fremhæve området, skabe attraktive mødesteder og måske endda bidrage til øget sammenhold.

De sociale arealer sætter mennesker i centrum, og dermed er det vigtig, at belysningen ikke blænder. Det er bedre at have flere, men svagere lyspunkter end enkelte stærke. Resultatet bliver et mere ensartet lys, der opleves som værende mere behageligt.

Bemærk:

  • Vælg armaturer, som kan blive et dekorativt indslag også om dagen, når belysningen er slukket.
  • Anvend gerne belysning i forskellige højder for at definere udendørsområdet, hvilket giver et hyggeligt indtryk. 
  • Stolpearmaturer passer fremragende til almen belysning, da lyset spredes over en større flade. 
  • For at få en mere markeret belysning anvendes ofte pullerter med en lavere lyspunktshøjde. En pullert kan også skabe lyseffekter på jorden, hvilket kan være med til at fremhæve objekter eller niveauforskelle i omgivelserne. 
  • Lys på flotte detaljer som f.eks. bænke, vand og grønne planter kan være med til at fremme den sociale interaktion og rumopfattelsen. 
  • Armaturer på udsatte steder skal have en så høj IK-klassifikation som muligt. Tænk på, at et smukt sted sjældent vandaliseres lige så ofte som et mere trist sted. 

Produkter

Det er vigtigt, at belysningen på legepladser hverken blænder dem, der leger, eller dem, der står ved siden af.

Bemærk:

  • Suppler standerbelysningen med belysning af den omgivende plantebevoksning for at øge følelsen af tryghed.  
  • Alle børn har forskellige forudsætninger. Legepladsen skal passe til både små og store børn, men også dem med funktionsnedsættelser. 
  • Børn har også brug for at lege, når det er mørkt. Husk, at legepladsen også skal belyses om aftenen og i den mørke årstid.

Produkter