fagerhult_accentual.jpg

Effektbelysning

Ved at belyse facader, objekter, lodrette flader og grønne planter kan man nemmere danne sige et indtryk af rummets form og størrelse. Du kan fremhæve forskellige steders funktioner og muligheder med forskellige armaturer.

For at skabe smukke effekter på genstande som f.eks. statuer og facader anvendes projektører, nedadrettet belysning eller nedgravede armaturer. Hvad der anvendes til de forskellige genstande, afhænger af, hvilken effekt der skal opnås.


Bemærk:

  • En projektør kan placeres på en stolpe, hvilket gør, at lyset kan rettes højere op på den genstand, der skal belyses. Nedadrettet belysning er effektivt til facader og kan med fordel placeres beskyttet under et tag. Nedgravede armaturer giver en helt anden effekt ved at belyse genstanden nedefra.
  • En tommelfingerregel er at vælge et smalstrålende armatur til smalle objekter og et bredstrålende armatur til større objekter.  
  • Til et højt og smalt træ skal der helst anvendes et smalstrålende armatur, som placeres i nærheden af træet. Hvis træet har en bred krone, kan et bredstrålende armatur være velegnet. I så fald skal det placeres i større afstand til træet.
  • Objektet kan belyses fra flere forskellige retninger for at undgå, at det virker endimensionelt. Tænk også over risikoen for blænding.
  • Undervandsbelysning er det naturlige valg, når det gælder belysning af springvand og vandspejle. For at forstærke oplevelsen af vandet kan der anvendes RGB og lysstyring.

Produkter