Korridor og åpen flate

Rom til forflytning og flyt

Korridorer er ikke bare kommunikasjonsflater, de kan også være en karakteristisk åpning gjennom skolen. En god kommunikasjonsflate skal forenkle forflytning, strøm av mennesker og gi bygningen struktur. Her kan belysningen spille en stor rolle for å tydeliggjøre virksomhetens funksjoner.

Det finnes mange typer korridorer – åpne kommunikasjonsområder, samlingsplasser eller en mer tradisjonell korridor, kanskje med skap eller oppslagstavler. Nedenfor beskriver vi hvordan de forskjellige rommene kan lyssettes på en effektiv måte.

 

Åpne kommunikasjonsflater  

Hvis den åpne kommunikasjonsflaten skal kunne utnyttes effektivt, for eksempel til samlinger, stilles det andre krav til belysningen. Innfelte armaturer gir et behagelig og avblendet lys og en kombinasjon med pendlende armaturer øker variasjonen i lysmiljøet og bidrar til romfølelsen. Bruk gjerne wallwashers langs veggene i tillegg for å skape egnet omgivelseslys. Vi anbefaler 200 lx for å øke muligheten for god visuell kommunikasjon i fellesarealer og samlingsrom for elever og ansatte.

Tradisjonelle korridorer

På trangere steder, som i en korridor, trengs det lys som ikke blender de som bruker arealet eller at lyset lyser inn i tilstøtende rom. Innfelte lineære armaturer bidrar til å signalisere retning og styre flyten i korridoren. Vi anbefaler belysning med 100–200 lx i tradisjonelle korridorer. Man bør også vurdere vertikalt lys til skap og oppslagstavler.

Lysstyring for korridorer og åpne områder

Til denne typen områder anbefaler vi styresystemet Organic Response. Vi har utstyrt hver armatur med en sensor som registrerer bevegelser og de kommuniserer trådløst med hverandre. Det gjør at vi kan optimalisere belysningen for økt sikkerhet.


 

Produktforslag


Light control proposal

Organic Response is a plug and play wireless system developed for workplaces and learning environments.