Klasserom

Innfelt belysning

Hvis man ønsker en renere himling kan man velge en innfelt løsning. Husk at armaturene bør flyttes lenger ut mot veggene for å få mer lys på dem. Også i denne løsningen er det viktig å supplere med en godt avblendet tavlebelysning.

Selv i en innfelt løsning er lysstyring et godt pedagogisk hjelpemiddel siden det gjør at man kan styre de ulike armaturrekkene separat og skape ulike lysscenarier for ulike undervisningsmomenter. Som i alle arbeidslokaler må armaturene være godt avblendet og gi behagelig arbeidsbelysning. 

Ved å utstyre belysningen med styring kan man tilpasse energiforbruket, og klasserommet blir mer energieffektivt og bærekraftig. Standarden NS-EN 15193-1:2017 inneholder felles retningslinjer for å beregne energiforbruket på riktig måte. 

1. Innfelt løsning med presentasjonslys, 60 % på arbeidsplassene og 100 % på tavlen.

2. Innfelt løsning med arbeidsbelysning, 100 % på arbeidsplassene.

Lysstyring for klasserom med innfelte armaturer

Til klasserom med innfelte armaturer anbefaler vi Organic Response. Det er et intelligent lysstyringssystem som distribuerer informasjon mellom sensorene uten fysisk sammenkobling. Hver armatur er utstyrt med en sensor som kobler sammen bevegelsesdeteksjonen. Dette, kombinert med trådløse/batterifrie trykknapper, skaper et plug-and-play-system for fremtidens smarte klasserom.

Les mer om lysstyring i klasserom

 

Produktforslag


Lysstyringsforslag

Organic Response er et trådløst plug-and-play-system som er utviklet for arbeidsplasser og læringsmiljøer.