Double Dynamic Lighting

Forskningen bak DDL

Kan man bruke dagslys og elektrisk lys til å skape sin egen himmel innendørs? Double Dynamic Lighting (DDL) er resultatet av et spennende forskningsprosjekt.

Forskningen bak DDL

Samarbeid mellom akademia og næringsliv 

Det virker som en selvfølge at vi mennesker trenger dagslys for å ha det godt. Men hvordan forklarer man noe som man «bare vet»? Double Dynamic Lighting er basert på et forskningsprosjekt ved Aalborgs universitet i København, i prestisjefylt samarbeid mellom noen av de ledende selskapene i belysningsbransjen: Tridonic, iGuzzini, Fagerhult og Zumtobel. Vårt felles mål var å utvikle og vitenskapelig validere retningslinjer for hvordan man på en god måte kan kombinere elektrisk lys med dagslys i hverdagen.  

Det enkle er det vanskelige 

Dagslys er et ekstremt komplisert naturfenomen som vi mennesker opplever som veldig enkelt og naturlig. Og nettopp derfor blir forskningsprosessen kompleks. Det som gjør dagslyset så unikt, er at det er dynamisk. At det konstant veksler i styrke og karakter – gjennom dagen og basert på været. Dagslyset er nesten uendelig i sine variasjoner, og det er også den dynamikken som påvirker oss så mye. Det første trinnet i studien var derfor å finne ut hvilke kvaliteter som det dynamiske dagslyset egentlig har, og oversette dem til vanlige parametere innen lysdesign.  

Tester i lyslaboratorium 

Da alle «dagslysparametrene» var på plass, bygde forskerne et lyslaboratorium som lignet på en vanlig kontorarbeidsplass. Her ble forsøkspersonene plassert i fire forskjellige miljøer med forskjellige varianter av varmt og/eller kaldt lys samt direkte eller indirekte lys. For å kunne supplere dagslysets kvaliteter med dynamisk elektrisk lys i sanntid ble det brukt en dagslysskanner. Ved hjelp av informasjonen om dagslysinnfallets karakter ble lyset i testmiljøene regulert – fargetemperaturen samt variasjonen i intensitet for det direkte og det indirekte lyset. Hvis for eksempel himmelen utenfor var overskyet, kunne det dynamiske elektriske lyset styres for å kompensere det begrensede dagslysinnfallet. Forsøkspersonene fikk også oppleve lysmiljøer med helt statisk elektrisk lys. 

Bedre komfort med dynamisk lys 

Deretter fortalte forsøkspersonene hvordan de opplevde de forskjellige lysmiljøene og atmosfæren i dem. Svarene ble dokumentert både ved hjelp av skjemaer og gjennom intervjuer. I tillegg hadde forskerne identifisert ord som forsøkspersonene kunne velge for å beskrive følelsene sine. Det viste seg at forsøkspersonene mente at den visuelle komforten ble høyere når de kunne jobbe i et dynamisk elektrisk lys som supplerte dagslysinnfallet. De beskrev også den dynamiske lyssettingen som «behagelig», «motiverende» og «energigivende».  En av forsøkspersonene beskrev opplevelsen på følgende måte: «Det føles som om dagslyset og lyset i rommet smelter sammen på en måte. Som om været har kommet inn i rommet og projiseres i det.» 

En liten bit av himmelen 

Selv om det naturligvis er umulig å «lage» et elektrisk lys som er helt identisk med det naturlige lyset, så viste studien mulighetene for å skape forskjellige stimulerende lysscenarier som vi har lånt fra dagslyset. Og det er dette som er DDL: Ved hjelp av sensorer og belysningsarmaturer som skaper et dynamisk elektrisk lys med variasjoner av varmt og kaldt, direkte og indirekte, kan vi gjenskape en liten del av himmelen.

Fagerhults Notor 65 Dynamic

Sprang fra forskning på Double Dynamic Lighting lanserte Fagerhult Notor 65 Dynamic, en armatur med tydelig fokus på belysning for mennesker. Med et diffust direkte / indirekte lys kombinert med rettet lys fra en spotlight som er montert i siden, skapes en dynamisk og naturlig belysning. Notor 65 Dynamic er en del av vår helhetlig og bærekraftig tilnærming til belysning, med vekt på balanse og helse.

Produktforslag

Ta kontakt, så tar vi en prat om ditt neste prosjekt.

Vi vet at både utfordringer og behov varierer avhengig av hvem du er og i hvilken fase av prosjektet du arbeider. Vår innsikt i prosjekteringsprosessen gjør det enklere for deg å velge riktig.