Tennishaller har en litt annen utforming og andre krav til belysningen enn vanlige flerbrukshaller. Det normale er 500 lux på spilleflaten med tillegg for et areal på 2 meter utenfor sidelinjen og 3 meter bak grunnlinjen.

Ved serve og smash retter spilleren blikket oppover, og for å unngå blending plasseres armaturene langs sidene av banen.

I tennis er det en liten ball som kommer mot deg mot en foranderlig bakgrunn, noe som stiller høye krav til vertikal belysning.
Den vertikale belysningen er viktig ettersom du må se ballen i ulike høyder, kunne beregne hvor ballen kommer og reagere raskt.

 

Ljusberäkning Tennisshall

20 stk. Excis LED Asymmetrisk 20 000 lm
Montasjehøyde 7 m (armaturene er vinklet 15° inn mot midten)
Gjennomsnittlig belysningsstyrke 501 lx på spilleflaten inkl. den omgivende flaten.


Løsningen oppfyller kravene til jevnhet og blending ifølge standarden for idrettsbelysning NS-EN 12193

Produkter

Excis LED

Excis er utviklet for bruk i idrettshaller og klassifisert som ballsikker i henhold til VDE 0710-13. Leveres med ulike lumenpakker og gir et godt, blendfritt lys også fra større høyder.

Gå til produkt