emLED

Fagerhults emLED-konsept bygger på en høyintensiv lysdiode som bare brukes til nødbelysning. Lysdioden er tilnærmet uslitelig, ettersom den bare brukes i nødsituasjoner og når testsekvensene kjøres.

Konseptet øker personsikkerheten betraktelig, ettersom risikoen for at nødbelysningen opphører å fungere er nærmest eliminert. I en tradisjonell løsning, der samme lyskilde brukes i normaldrift og nødlysdrift, er det risiko for at lyskilden er blitt utbrent og har sluttet å fungere når krisesituasjonen oppstår.

emLED fås som stand-alone-enhet i flere ulike utførelser. emLED-s5 og -sc – der en og samme enhet brukes til både utenpåliggende og innfelt montasje. emLED-μ er for innfelt montasje der bare delen med lysdiode er synlig i taket; driver og batteri ligger skjult over tak. Ved strømbrudd drives emLED-s5 og - μ av innebygde batterier og emLED-sc av et sentralt tilkoblet nødlyssystem.

Produkter

emLED-µ

emLED-s5

emLED-sc

}