Aluflex 13

En sykeromskanal der uttak for strøm, tele, signal, data og gass legges til etter behov. Eventuell allmennbelysning plasseres i overkanten av kanalen.

Aluflex 13 er et godt alternativ for pleierom der man av ulike grunner vil begrense høyden på kanalen, men samtidig ha tilgang til alle ressurser. Gassrørene skjules i kanalens underkant ved hjelp av en rund dekkprofil, mens selve uttakene samles i en tilstøtende gassboks. Nytt er at gassuttakene i begrenset omfant også kan monteres i dekkprofilen.

Aluflex 13 er ment til sengerom og undersøkelsesrom. Kanalen kan påbygges med samtlige profiler i Aluflexfamilien. Utgangs­punktet er en grunnkanal som kan utvides i høyden med valgfritt antall kanaler for el og gass. Gassboksen fås i tre ulike varianter – modellene 9, 11 og 12, som alle har ulike typer tilkoblinger. Gassboks 9 og 12 kan dessuten utstyres med valgfri utstyrsskinne. Det er også mulig å integrere allmenn­belysning, lese- og undersøkelseslys. Kanalen monteres horisontalt eller vertikalt

Tilkobling

Elkabler og gassrør kan tilkobles på tre ulike måter: fra siden via kanalens gavl, via hulltaking i bunnprofilens ryggside samt fra oversiden via matekanal. Samtlige el- og gassuttak er internt koblet og trukket fram til koblingspunkt ved tilkoblingsenden.

Design

Aluflex 13 er en sammensetning av kanaler der en rund underkantprofil er basisen. Deretter kan man bygge på med ubegrenset antall elkanaler og avslutte med rett, skrå eller rund dekkprofil eller med armaturrampe på toppen. Gassuttakene plasseres i en gassboks 9, 11 eller 12. Gassboks 12 kan dessuten utstyres med valgfritt fabrikat av utstyrskinne. Kanalenekan leveres i lengder inntil 6200 mm uten å skjøtes.

Eluttak

Aluflex 13 utstyres med ønsket antall sterk- og svakstrømuttak. Uttakene er montert i apparatfestene som er fastmonterte i bunnprofilen. En Fagerhult tilpasset dekkbrikke gjør at uttaket blir helt glatt montert mot kanalens front. Kanalen kan utstyres med uttak ifølge ulike nasjonale standarder.

Gavl

Til avslutning av kanalen brukes det endstykker.

Materiale, farge

Samtlige profiler er utført i ekstrudertaluminium. Bunnprofilen samt frontprofilen for uttak kan som standard fåes natureloksert eller hviteloksert i RAL 9010. Men mot et pristillegg kan de leveres i valgfri farge. Kanalen har utvendig glatte sider som er lette å rengjøre.

Medisinske gasser

Uttakene for medisinske gasser er ment for slangetilkopling av medisinsk utstyr som festes i utstyrsskinnen. Gassuttakene kan monteres på to hovedmåter:1. Gassuttak montert i 13-profilen er vinklet 45 grader nedover. Uttakene er ment for slangetilkobling av medisinsk utstyr som festes i en utstyrsskinne.2. Gassboks kan bygges i tre varianter. a. I gassboks 12 er uttakene vinklet 30 grader nedover. Uttakene er ment for slangetilkobling av medisinsk utstyr som festes i en utstyrsskinne.b. I gassboks 9 og 11 peker uttakene rett ut. For medisinsk utstyr som skal kobles direkte til uttaket.

Allmennbelysning

Kanalene kan utstyres med allmennbelysning gjennom en armaturrampe som monteres i overkant. Reflektoren retter lyset asymmetrisk oppover/utover mot taket og gir indirekte belysning av rommet.

Media

IV-skinne.

Eluttak.

Aluflex

Aluflex 11 har samme utbygningsmuligheter som øvrige kanaler i serien. Grunnkanalens underside er mykt avrundet. Eventuell allmennbelysning danner en formmessig avslutning i kanalens overkant. Som alternativ kan den øvre kanalen...

Les mer om produktfamilien Aluflex

Dokumenter

Spesifikasjon

Laster...