Citygrid

Sådan fungerer det

Citygrid er et intelligent styresystem, der muliggør energieffektive belysningsanlæg, hvor man kan tilpasse lyset til behovene på stedet. Ved bevægelsesdetektering indstilles et bestemt antal armaturer til et forudbestemt lysniveau, f.eks. 100 %. De tændes foran dig og forbliver tændte bag dig i et forudindstillet tidsrum, efter at du har passeret.

 


Citygrid_Princip.png


Bevægelsesdetektering udføres med en PIR-sensor, og armaturerne kommunikerer via en radioprotokol (6LoWPAN 868,3 MHz).

Store potentielle energibesparelser

Ved hjælp af Citygrid kan du spare en stor mængde energi og samtidig bevare følelsen af tryghed og god visuel komfort. Den store energibesparelse er mulig, fordi armaturerne dæmpes til et lavt niveau, f.eks. 20 %, når der ikke længere er nogen til stede.

Åbent og skalerbart

Systemet er både åbent og skalerbart. Du kan nemt tilføje yderligere armaturer, ændre eller optimere en eksisterende installation og når som helst opgradere til Connected Solution. Systemet konfigureres via Citygrid-appen, der er tilgængelig til Android-enheder (ikke iOS-enheder) og installeres via Google Play.

Citygrid-sensoren kan være indbygget i armaturet, sidde på en Zhaga-sokkel eller på en Citygrid On Pole-enhed.

Nem programmering

Systemet kan nemt programmeres på stedet ved hjælp af en app og en bluetooth-dongle. Systemet er dobbeltrettet, hvilket betyder, at alle armaturer fungerer som både master- og slavearmatur, der kommunikerer med hinanden. Efter den indledende programmering skal du bare oprette forbindelse til et enkelt armatur for at nå flere.

Hvert anlæg tildeles et unikt id og en adgangskode, som du skal angive for at oprette forbindelse. Med en tydelig oversigt over armaturerne kan du bestemme, hvor mange armaturer, der skal tændes ved tilstedeværelse og i hvor lang tid, samt hvilket niveau de skal dæmpes til efter sidste detektering af tilstedeværelse. Du kan foretage dine egne indstillinger, der er tilpasset til trafikforholdene, eller vælge mellem de forudindstillede belysningsscenarier, der følger med appen. Citygrid fås til Android-enheder. Download appen fra Google Play.

citygridmockup3 400px.png citygridmockup2 400px.png
Produkter til forskellige behov

Versions of Citygrid in luminaires 3.png


Indbygget i armaturet

Armaturerne kan have integrerede Citygrid-enheder og PIR-sensorer til bevægelsesstyring og kommunikere trådløst med hinanden via en radioprotokol.

On Pole-enhed

Citygrids eksterne On Pole-enhed styrer armaturerne via DALI, og On Pole-enhederne kommunikerer trådløst med hinanden via en radioprotokol. Resultatet er en åben løsning, hvor styresystemet kan bruges til alle LED-armaturer, uanset hvem producenten er. Med andre ord er du ikke nødt til at bruge en bestemt leverandør.

Zhaga-enheder

Citygrid tilbydes også med separate Zhaga-noder til montering i Zhaga-soklen på armaturer, der er forberedt med denne i henhold til Zhaga Book 18. Der er enheder udelukkende til kommunikation, som kan anvendes i kombination med en kompatibel DALI-bevægelsessensor, alternativt en enhed, der har begge dele indbygget i samme hus. Enhederne kommunikerer trådløst med hinanden via en radioprotokol. Resultatet er en åben løsning, hvor styresystemet kan bruges til alle LED-armaturer, uanset hvem producenten er. Med andre ord er du ikke nødt til at bruge en bestemt leverandør.