Natsænkning

Det er muligt at spare på energien ved at anvende lysstyring. Sent om aftenen og om natten er der ofte mindre behov for fuld belysning på gaderne og i andre udendørs miljøer. Men mennesker føler sig utrygge, hvis belysningen slukkes helt. Med lysstyring kan der opnås store energibesparelser, uden at belysningen slukkes og derved bevares tryghedsfølelsen.

De forskellige systemer, som vi anvender til lysstyring udendørs, er integreret i forkoblingen/driveren på hvert armatur. Det kræver heller ikke eksternt tilbehør at få lysstyringen til at fungere.

Styreenhederne er forudprogrammerede og vedligeholdelsesfri. Armaturer med natsænkning kræver heller ingen yderligere investeringer eller ændringer I infrastrukturen.

De systemer vi taler om har mange forskellige navne i branchen. Vi vælger at kalde det, for det det er – natsænkning. 

Natsænkning 1

Lysniveau: 100 procent og 50 procent.

Natsænkning 1 indebærer, at anlægget dæmpes til 50%  fra lys-cyklussens midtpunkt og 6 timer frem. Når de 6 timer er gået, vil anlægget igen gå op på 100%. På denne måde spares op til 20% på energien.

Eksempel

Systemet udregner midtpunktet på lys-cyklussen via et luxrelæ i det eksisterende system som måler mængden af dagslys og som afgør hvornår lyset skal tændes og slukkes. Dette gøres siden automatisk af systemet hvert tredje døgn.

December

I december starter lysanlægget kl. 15.00 og lukkes kl. 9.00. Det betyder at lyscyklussen er 18 timer lang. Mitdpunktet vil altså være kl 0.00. Det betyder at lysniveauet er på 100 procent fra kl. 15.00 frem til kl. 0.00. Så reguleres lyset ned til 50 procent. Kl. 6.00 reguleres lysanlægget igen op til 100 procent frem til kl. 9.00, hvor lysanlægget slukkes helt.

Juni

I juni starter lysanlægget kl. 22.30 og lukkes kl. 3.30. Det betyder at lyscyklussen er 5 timer lang. Midtpunktet i perioden er så kl. 1.00. Det betyder at lysniveauet er på 100 procent fra kl. 22.30 frem til kl. 1.00, Så reguleres lyset ned til 50 procent. Da lys-cyklussen er forholdsvis kort skæres der i opreguleringsfasen. Det betyder at lysanlægget vil blive slukket helt kl 3.30 uden at blive opreguleret til 100 procent.

Natsænkning 2

Lysniveauer: 100 procent og 50 procent.

Natsænkning 2 indebærer at anlægget er reguleres ned 2 timer inden lys-cyklussens midtpunkt og totalt 8 timer fremad. Når de 8 timer er gået reguleres anlægget op til 100 procent.

Systemet udregner midtpunktet af den lys-cyklus hvor anlægget er tændt. 2 timer inden midtpunktet og totalt 8 timer fremad reguleres anlægget ned fra 100 procent til 50 procent. Når de 8 timer er gået reguleres anlægget igen op til 100 procent. Energibesparelse: op til 25 procent.

Natsænkning Custom

Lysniveauer: dynamisk (max 5 niveauer).

Natsænkning Custom er fleksibel og kan programmeres helt efter kundens ønske. De niveauer og perioder som indstilles kan eksempelvis baseres på trafikintensiteten og bevægelse på pladsen og hvilken type område armaturet skal sidde i.

Systemet tilbyder op til 5 fleksible lysniveauer som kan indstilles til valgfri tider. Dette muliggør meget lave lysniveauer om natten, højere lysniveauer når det er nødvendigt og middelhøje niveauer i overgangsperioder. Systemet arbejder udfra et midtpunkt som baseres på den totale tid armaturet skal være tændt. Energibesparelse: afhænger af lysniveau og tid.

Tillægsnumre

Produkter fra Fagerhult fås med forskellige lysregulerings muligheder og kombinationer mellem CLO og natsænkning.

-461

DALI og CLO

-462

Natsænkning 1

-463

Natsænkning 2

-464

CLO og Natsænkning 1

-465

CLO og Natsænkning 2