Kapslingsklasser (IP-klasser)

Lysarmaturer er forsynet med en IP-betegnelse. IP-betegnelsen består af en tocifret kode som beskriver graden af beskyttelse mod bestemte forhold resp. fugt og vand.

IP 0X eller IP 1X forekommer ikke på normale armaturer. Nedenstående tabel beskriver respektive IP-betegnelser. IP-klasse angives i klartekst på armaturets typeskilt. Selv symboler som nedenstående kan forekomme i kombination med tekst. Bemærk at IP-20 armaturer kræver ikke mærkning.

IP er en forkortelse af Ingress Protection.

Første ciffer
Andet ciffer
  Ubeskyttet Dryp-
tæt
Regn-
tæt
Stænk-
tæt
Stråle-
tæt
Vand-
tætt
Trykvand-
tæŠt
Ubeskyttet IP 00 IP 01          
Berøringsskærmet IP 10 IP 11 IP 13        
Berøringssikkert IP 20 IP 21 IP 23        
Berøringssikkert IP 40 IP 41 IP 43 IP 44 IP 45    
Støvskærmet       IP 54 IP 55    
Støvtæt         IP 65 IP 67 IP 68