En hal med et spille- eller aktivitetsareal på 40 x 20 meter til håndbold, indendørs bandy, volleyball, basket – ja, hvad som helst egentlig. Her gælder det om at have nok lys på banen uanset sportsgren. Den normale belysning ved konkurrencer og kampe er 750 lux på gulvet, og styrken er lavere i forbindelse med træning eller skolegymnastik. Her er der også krav til styrken af den lodrette belysning, så man kan se høje bolde samt med- og modspillere. I en sådan hal er placeringen af armaturerne naturligvis vigtig for at undgå generende blænding.

Basketbanen optager et mindre areal i hallen og er ofte lige så meget et show som en sport. Her er der brug for lidt ekstra belysning for at løfte stemningen og sætte kampen i gang. Selve basketbanen bør være mere belyst end det omkringliggende område. Sportsbelysning bliver showbelysning, som kan dæmpes og reguleres med stor fleksibilitet. 

Multihall

En almindelig optimeret løsning til store haller til håndbold, indendørs bandy osv.
32 stk. Excis LED middelstrålende med en lysstrøm på 20.000 lumen.
Monteringshøjde: 7 m.
Middelbelysning: 530 lux.

Løsningen opfylder kravene til jævnhed og blændtal iht. standarden for sportshaller (EN 12193:2007) og er naturligvis boldtestet efter VDE 0710.

Styring af multihallen

Der er naturligvis mange forskellige slags haller, som er bygget forskelligt. I sportshaller er det godt at tage højde for lysstyring allerede på planlægningsstadiet, og så er en DALI-styring det naturlige, og i mange tilfælde det eneste valg.

Nogle gange er der en skillevæg i midten for at kunne skærme af og lave skolegymnastik på to baner, eller også er hallen dobbelt så stor med skillevæg i midten, så der er to komplette baner.

Overvej dette

I en del haller er det også muligt at opdele arealet i flere mindre dele, og dette bør der naturligvis tages højde for ved planlægning af lysstyringen. Ved deling med skillevæg bør bevægelsesdetekteringen af lokalet også opdeles.

En jævn belysning begrænser de visuelle forstyrrelser, og blikket kan koncentrere sig om det, der sker. I målfeltet kan det dog være en ide at lægge ekstra lys, som danner kontrast og gør det nemt at sigte. Det lodrette lys er rumskabende præcis som i andre miljøer.

Lysstyringsforslag

Afhængigt af design kan både traditionelle og mere avancerede DALI-løsninger overvejes.

Bemærk!

  • Armaturerne i en sportshal skal være robuste og sikre med solid afskærmning.
  • Dagslys- og bevægelsesstyring sparer energi i lokaler med stor, men uregelmæssig aktivitet.
  • Tag hensyn til eventuelle skillevægge allerede i planlægningsfasen.

Produkter

Excis LED

Excis er udviklet til sportshaller med boldbeskyttelsescertificering iht. VDE 0710-13. Fås med forskellige lumenpakker og giver et godt, blændfrit lys også fra større lofthøjder.

Go to product