Vedligeholdelsesfaktor - indendørs lysberegninger

Ny måde at beregne vedligeholdelsesfaktor i lysberegninger. Det nye er at armaturer med L90 ved 50 000 h giver højere vedligeholdelsesfaktor end armaturer med lavere L-værdi.

Vedligeholdelsesfaktorens opgave er at tage hensyn til lysnedgangen

Lysstrømmen mindsker med tiden uanset lyskilde type. Lysnedgangen vises som L-værdi, individuelt for hvert LED-armatur. L90 ved 50 000 h betyder at armaturet har 90 % tilbage af sin oprindelige lysstrøm efter 50 000 h. Vedligeholdelsesfaktorens funktion i en lysberegning er at tage højde for installationen lysnedgang. Med andre ord sikrer vedligeholdelsesfaktoren at lysinstallationen opfylder driftværdien.

Den nye vedligeholdelsesfaktor

I henhold til CIE 97:2005 beregnes vedligeholdelsesfaktoren for hvert enkelt armatur ved hjælp af formlen:

Lysnedgang × Lyskildeudfald × Armaturtilsmudsning × Rumtilsmudsning = Vedligeholdelsesfaktor

Lysnedgangen findes i armaturspecifikationen og leveres af armaturproducenten. Værdier for lyskildeudfald, armaturtilsmudsning og rumtilsmudsning er angivet i CIE 97:2005.

Vedligeholdelsesfaktor giver L90 ved 50 000 h en fordel

Anvendelse af den nye vedligeholdelsesfaktor betyder at::

  • L-værdien ved 50 000 h påvirker vedligeholdelsesfaktoren
  • Højere L-værdier giver højere vedligeholdelsesfaktor
  • Armaturer med højere vedligeholdelsesfaktor opfylder driftværdien med færre armaturer

 

Eksempel:
Klasseværelse med L80-armaturer eller L90-armaturer

Beregning af vedligeholdelsesfaktor ved pendlede armaturer i et rent miljø

Armatur Lysnedgang   Lyskildeudfald   Armaturtilsmudsning   Rumtilsmudsning   Vedligeholdelsesfaktor
L80-armatur 0,80 × 1,00 × 0,94 × 0,95 = 0,71
L90-armatur

0,90

× 1,00 × 0,94 × 0,95 = 0,80

Værdier for lyskildeudfald, armaturtilsmudsning og rumtilsmudsning er angivet i CIE 97:2005.

 

Forskellen i en lysberegning

Installationen med L80-armaturer får en driftværdi på 445 lux hvilket ikke er nok til at klare standardens krav på 500 lux. For at installationen skal opfylde kravet skal der bruges tolv armaturer. L90-armaturerne der har en højere vedligeholdelsesfaktor opfylder standardens krav på 500 lux med kun ni armaturer. L90-armaturern opfylder altså kravene med færre armaturer.

 

 

L80

L90
 

Klasseværelse med pendlede
L80-armaturer 

Klasseværelse med pendlede
L90-armaturer 

Krav enligt SS-EN 12 464-1   500 lux  500 lux
Vedligeholdelsesfaktor   0,71  0,80
Nyværdi
 625  625
Driftværdi (middel)   445 lux (klarer ej kravet)  501 lux