Discomfort Glare.jpg

Ubehagsblænding fra elektrisk lys

Ubehagsblænding opstår når lyskilder eller lysarmaturer har en højere luminans end øjet er adapteret til. Blændingen kan opstå straks, men kan også vise sig efter længere tid.

Graden af ubehagsblænding påvirkes af luminans og størrelse på blændingskilden, baggrundsluminans, mod hvilken blændingskilden betragtes, samt blændingskildens position i forhold til synsretningen. Armaturets luminans, yderstørrelse, lav baggrundsluminans og hvor tæt på synsretningen det er, er alle faktorer som øger graden af ubehagsblænding.

I belysningsplanlægning bør armaturets luminans altid sættes i relation til baggrundsluminansen. Jo nærmere øjet er på den lysende overflade desto større er risikoen for generende blænding. 

I åbne armaturer, specielt dem med kompakte og intensive lyskilder med stor lysmængde, er det som regel lyskilden selv eller et spejlbillede af den i den blanke reflektor eller arbejdsmateriale som giver blændingseffekter. En måde at reducere ubehagsblænding er at anvende matte reflektorer og armatuer med stor overflade.

Ubehagsblændingen kan også reduceres ved at øge lysheden på lokalets vægge og loft. Dette kan gøres på forskellig måde: 

  • Armaturerne kan forsynes med en vis andel oplys.
  • Armaturern kan monteres lidt tættere væggene.
  • Væggen kan belyses separat eller øge lysheden ved at vælge højere reflektionsfaktor på vægfladerne.

Alt for lyse vægge i forhold til synsobjektet kan skabe adaptionsproblemer. Overfladernes lyshed i lokalet skal derfor tilpasses til synsforudsætningerne og begrænses i overensstemmelse med anvisningerne under afsnittet Luminansfordeling og luminansbegrænsninger.