principles of the working areas copy.jpg

Principper til fastlæggelse af arbejdsområdet og omgivelser

Arbejdsområdet defineres efter EN 12464-1 som den del af arbejdspladsen hvor arbejdsopgaven udføres. For pladser hvor størrelsen og/eller placeringen af arbejdsområdet er ukendt skal området hvor arbejdsopgaven kan tænkes udført betragtes som arbejdsområdet.

Belysning af arbejdsområdet

Arbejdsområdet er normalt ikke hele arbejdspladsen/arbejdsbordet. Til eksempel ved en kontorarbejdsplads udgør arbejdsområdet normalt en mindre flade hvor eventuelt skrive og læsearbejde udføres.

For arbejde med skærm og tastatur er der normalt krav om lavere belysningsstyrke end ved andet læse- og skrivearbejde. Ved skærmarbejde bør belysnigsstyrken kunne tilpasses omgivelseslyset. 

På et kontor hvor der er tegnearbejde kan arbejdsfladen defineres som hele arbejdsbordet. Indenfor industrien kan arbejdsområdets størrelse variere endnu mere, fra arbejdspladser hvor der arbejdes med mikroelektronik til en produktionslinie til samling af biler. 

Da den eksakte størrelse  på arbejdsområdet er ukendt kan dette normalt, for en kontorarbejdsplads, antages at have en størrelse på 0,6 x 0,6 m. Arbejdsområdet forudsættes i dette tilfælde at være placeret lige fremfor personens normale position og i forkanten af arbejdsbordet. Belysningsstyrkens variation, dvs. kvoten mellem laveste belysningsstyrke i forhold til middelbelysningsstyrken på arbejdsfladen skal være så lille som muligt og ikke under 0,6.

I tabellen i EN 12464-1 vises kravet til jævnhed separat for hver type arbejdsopgave eller aktivitet. 

Belysning af de nære omgivelser

fagerhult_kontorsstandard_7Belysning af de nære omgivelser skal relateres til belysningsniveau på arbejdsområdet og skal desuden skabe forudsætninger for en afbalanceret luminansfordeling i det normale synsfelt. 

Altfor store forandringer af belysningsniveauet omkring arbejdsområdet kan være årsag til visuel stress og ubehag.

De nære omgivelser defineres som et bånd rundt om arbejdsområdet med en bredde på mindst 0,5 m. Størrelsen på de nære omgivelser fastlægges af lysberegneren og det kan ved visse typer arbejdspladser være nødvendigt at øge bredden.  

Størrelsen på de nære omgivelser kan øges: 

  • Hvor arbejdsområdet er lille.
    Hvis der er en høj belysningsstyrke.
    Ved omskifteligt arbejde. 

Belysningsstyrken i de nære omgivelser kan være lavere end på arbejdsområdet men middelværdien bør ikke komme under de værdier der angives i nedenstående tabel. 

Belysningsstyrkens variation, dvs. kvoten mellem laveste belysningsstyrke i forhold til middelbelysningsstyrken på arbejdsfladen skal være så lille som muligt og ikke under 0,4.

fagerhult_arbetsyta_exempel_SE

1. Arbejdsområdet (laxba)
– størrelse og placering fastlægges af lysberegneren.

2. Nære omgivelser (loxbo)
–  størrelsen fastlægges af lysberegneren (la+≥2×0,5 m)x(ba+2x≥2×0,5 m).

3. Ydre omgivelser
– 0,5 m fra lokalets vægge eller et bånd på mindst 3 m rundt. 

fagerhult_kontorsstandard_3

 

Belysning af de ydre omgivelser

Defineret krav til belysningsstyrke i de ydre omgivelser, dvs. området udenfor de nære omgivelser.

Dette område begrænses af de nære omgivleser og zonen 0,5 m fra rummets vægge, eller til det mindst 3 m brede "omgivelses" bånd. Belysningsstyrken i de ydre omgivelser skal være mindst en tredjedel af belysningsstyrken i de nære omgivelser.

Belysningsstyrkens variation, dvs. forskellen mellem den laveste belysningsstyrke og middelstyrken i de ydre omgivelser skal være så lille som muligt. Jævnheden dvs. forholdet mellem Emin/Emed må ikke være under 0,1.

Hvis eksempelvis kravet til belysningsstyrken i arbejdsområdet er 500 lux i et arbejdslokale og 300 lux for de nære omgivelser må belysningsstyrken i de ydre omgivelser ikke komme under 100 lux. Den laveste belysningsstyrke skal beregnes i en zone udenfor de nære omgivelser indtil 0,5 m fra lokalets vægge eller til det, mindst 3 m brede, bånd rundt om de nære omgivelser.

Belysningen omkring arbejdsområdet skal bidrage til en god tilpasningsluminans som beskrevet i afsnittet Luminansfordeling og luminansbegrænsning.

I et arbejdslokale med lyse vægge bør forholdet mellem belysningsstyrken i arbejdsområdet og middelbelysningsstyrken på lokalets vægge, i normal synsretning, ikke overstige 3:1.

Forhold mellem forskellige belysningsstyrker og jævnhedskrav

Belysningsstyrke i 
arbejdsområdet
Belysningsstyrke i de nære omgivelserBelysningsstyrke i de ydre
omgivelser i forhold til de nære omgivelser
≥ 750 500 1/3
500 300 1/3
300 200 1/3
200 150 1/3
150 Earbejdsområde 1/3
100 Earbejdsområde 1/3
≤ 50 Earbejdsområde 1/3
Jævnhed i arbejdsområdet alt efter synsopgave og aktivitet. Jævnhed i de nære omgivelser min/mid mindst 0,4. Jævnhed i de ydre omgivelser min/mid mindst 0,1.