EN 12464-1

Krav til cylindrisk belysningstyrke

God visuel kommunikation og genkendelse kræver tilstrækkeligt lys på genstande og frem for alt ansigter. Derfor skal områderne og "rummet", hvor mennesker færdes eller arbejder, være tilstrækkeligt belyst. Dette ønske kan opfyldes, ved at der opnås et tilstrækkeligt niveau af gennemsnitlig cylindrisk belysningsstyrke.

Cylindrical Lighting with numbers.jpg
For indendørs aktivitetsområder skal den gennemsnitlige cylindriske belysningsstyrke opfylde de krav, der er specificeret for den enkelte arbejdsopgave, normalt mindst 50-150 lux, og jævnheden min./middel  ≥ 0,1 beregnet 1,2 m over gulvet ved siddende arbejde.


Ved flader, hvor kravet til den visuelle kommunikation er ekstra vigtig, eksempelvis på kontorer og i undervisningslokaler, er kravet til den vedvarende gennemsnitlige cylindriske belysningsstyrke normalt 150 lux med en jævnhed på min./middel ≥ 0,1. Hvis hele rummet, bortset fra vægzonen, defineres som arbejdsområdet, beregnes den cylindriske belysningsstyrke for samme område. Hvis arbejdsområdet, de umiddelbare og de ydre omgivelser defineres separat, skal kravet til den cylindriske belysningsstyrke opfyldes for det område, der svarer til størrelsen på arbejdsområdet og de umiddelbare omgivelser, eksempelvis på et kontor.