Kontor og arbejdsplads

Korridorer og kommunikationsområder

Korridorer er ikke kun kommunikationsrum, de kan også være en karakteristisk vej gennem bygningen. Et godt kommunikationsrum har til formål at lette bevægelser, at fremme menneskers flow og at skabe struktur i bygningen.

Korridorer og kommunikationsområder

Rum til bevægelse og orientering

Der findes flere forskellige typer korridorer: åbne kommunikationsområder, samlingssteder eller mere traditionelle gange, som måske er udstyret med kommunikationstavler eller kaffeautomater. Her kan belysningen spille en stor rolle med hensyn til at vise de forskellige aktiviteter, der finder sted. Nedenfor beskrives, hvordan de forskellige områder kan lyssættes på en passende måde.

Traditionelle korridorer

På mere trange steder, såsom traditionelle korridorer, er der behov for lys, som ikke blænder dem, der bruger passagen, eller som lyser ind i tilstødende rum. Skinner med spotlights i loftet hjælper med at styre retningen og trafikken i korridoren. Vi anbefaler en belysningsstyrke på 100-200 lux i traditionelle korridorer.

I mindre samtalerum er belysningen mere koncentreret og privat. Her er der i stedet små nedpendlede spotlights, som giver en følelse af ro og inviterer til personlige samtaler. Ved nichen til kaffeautomaten er der indbyggede små downlights, som giver et hyggeligt og retningsbestemt alment lys. Lyssætningen inviterer dig til at stoppe op og tale lidt med dine kolleger og få den vigtige mellemmenneskelige kontakt. I korridorområderne bør man også tage højde for det lodrette lys på vægge samt skabe, hylder, opslagstavler m.m.

Mere åbne kommunikationsområder

Hvis det mere åbne kommunikationsområde skal udnyttes effektivt – for eksempel til samlinger eller spontane møder – kan det være nødvendigt at placere armaturerne anderledes. Indbygningsarmaturer giver et behageligt og afblændet lys, og i kombination med nedpendlede armaturer skaber de et varieret lysmiljø og bidrager til rumligheden. Vi anbefaler 200 lux for at øge muligheden for at få god visuel kommunikation på fællesarealer og samlingssteder. Brug gerne wallwashers langs væggene for at skabe et passende omgivelseslys. 

Lysstyring til korridorer og åbne områder 

Til denne slags områder anbefaler vi styresystemet Organic Response. Vi har udstyret alle armaturer med sensorer, som registrerer tilstedeværelse og fravær, og som kommunikerer trådløst med hinanden. Dette er for at optimere belysningen ud fra et brugerperspektiv.

Produktforslag

Kontakt os, så vi kan drøfte dit næste projekt

Vi ved, at både udfordringer og behov er forskellige, alt efter hvem du er, og hvilken fase af projektet du er i. Vores viden om projekteringsprocessen gør at vi altid er klar, til at rådgive dig, så du opnår det mest optimale resultat.