Lighting_control_garage.jpg

Lysstyring i parkeringshuse og -kældre

Parkeringshuse og -kældre har åbent i mange timer, men der opholder sig kun mennesker i bygningen en lille del af tiden. Det betyder, at der er et meget stort potentiale for at reducere energiforbruget. I de fleste tilfælde stammer belysningen primært fra kunstige lyskilder, ofte med minimal eller ingen tilførsel af naturligt lys.

Med LED er det muligt kontinuerligt at øge og dæmpe lysstyrken, uden at det har en negativ indvirkning på lyskildens forventede levetid. Hvis lyset er for specifikt fokuseret, kan mørke områder i omgivelserne have en negativ indvirkning på tryghedsfølelsen, både på vejen til og fra køretøjet og under kørslen. Ved at holde belysningen på et lavt grundniveau i hele rummet er det muligt at reducere energiforbruget, og hvis man samtidig sørger for, at lyskilderne reagerer, når en person træder ind i rummet, undgår man at skabe et miljø, som er svært at finde rundt i og føles utrygt.

Lysstyring set fra et menneskeligt perspektiv

Belysningssystemet i et parkeringshus/-kælder skal både sikre tryghed og opfylde nogle praktiske formål såsom at gøre det nemt at se, finde rundt og komme ud. Ved hjælp af e-Sense Move tænder lyset, før en person træder ind i rummet, så man undgår, at det omgivende område opfattes som mørkt og truende. Hvis der er mere end én rute fra indgangen, kan systemet tænde armaturer langs flere forskellige ruter, så brugeren nemt kan finde vej gennem parkeringshuset. e-Sense Move kan nemt tilpasses til miljøets dynamik, idet det er muligt at indstille et højt og et lavt lysniveau og bruge en dagslystærskel.

e-Sense Move

 

Lysstyringssystemet e-Sense Move er primært udviklet til trappeopgange og bygger på mikrobølgeteknologi. Her kommunikerer flere armaturer trådløst med hinanden. e-Sense Move kræver ingen styrekabler.

Læs mere