brightswitch_ENG.png

e-Sense BrightSwitch

e-Sense BrightSwitch er et lysstyringssystem, hvor en indbygget PIR-sensor styrer de tilsluttede armaturer. BrightSwitch sørger for automatisk tænding/slukning eller dæmpning mellem højt og lavt lysniveau, hvilket styres af bevægelse og omgivelseslys.

Sådan fungerer e-Sense BrightSwitch

BrightSwitch er et enkelt styresystem med PIR-sensor som giver automatisk tænd/sluk som styres af bevægelse og af en luxtærskel som hindrer sensoren i at reagere på bevægelses hvis der er tilstrækkeligt med lys i rummet.

Bevægelsesmelderen kan indstilles til at slukke lyset efter mellem 5 sekunder op til 60 minutter. Luxtærskel indstillingen forhindrer detektering hvis der er lys nok i rummet. Luxtærsklen kan indstilles i tre niveauer eller med en manuel indstilling til aktuelt lysniveau.

e-Sense BrightSwitch med franværsdæmp er tilpasset til rum hvor der er mindre bevægelse såsom kopirum, lager, korridorer eller garderobe. Lyset ligger konstant på et lavt niveau for at undgå indtrykket af et mørkt rum. Ved bevægelse styres lysniveauet op på 100 %. Vil man slukke armaturet helt kan dette ske centralt. Armaturerne leveres med forud indstillet slukketid på 10 minutter og luxtærskelværdi indstillingen koblet fra. Justering af slukketid og luxtærskel sker via fjernbetjening (tilbehør).

e-Sense BrightSwitch on/off

En indbygget PIR-sensor tænder og slukker et eller flere armaturer. Systemet giver mulighed for ét masterarmatur og op til fem slavearmaturer. Med e-Sense BrightSwitch On/Off tænder sensoren ved bevægelse og slukker efter den indstillede tid med relæ. Luxgrænsen forhindrer detektering, hvis der er tilstrækkeligt lys i lokalet. Armaturer uden regulerbare forkoblinger.

e-Sense BrightSwitchfraværsdæmpning

Med fraværsdæmpning lyser anlægget ved et lavt niveau (ca. 20 %). Ved detektering af bevægelse reguleres lysniveauet op til 100 %. Efter den sidst detekterede bevægelse og den indstillede tidsforsinkelse reguleres anlægget tilbage til lavt niveau. Luxgrænsen forhindrer detektering, hvis der er tilstrækkeligt lys i lokalet. Armaturerne er udstyret med en faseimpulsanordning og styres med en faseimpulskobling.


Funktioner

Bevægelsesstyring

Luxniveau

Fraværsdæmpning

Fjernbetjening

Applikationer

Individuelle kontorer

Konferencerum

Korridorer


Idriftsættelse

Ved levering er armaturernes slukketid indstillet til 10 minutter, og luxniveauindstillingen er deaktiveret. Justering af slukketid og luxniveau foretages med en fjernbetjening, som er tilbehør.

Teknik

BrightSwitch On/Off har en indbygget PIR-sensor med relæudgang.

BrightSwitch Fraværsdæmpning har en indbygget PIR-sensor med faseimpuls. 

 

Download brochure

Armaturer med e-Sense BrightSwitch

Tilbehør til e-Sense BrightSwitch