fagerhult_multihall.jpg

Belysningsløsninger til indendørs sport

En hal med et spille- eller aktivitetsareal på 40 x 20 meter til håndbold, indendørs bandy, volleyball, basket – ja, hvad som helst egentlig. Her gælder det om at have nok lys på banen uanset sportsgren. Den normale belysning ved konkurrencer og kampe er 750 lux på gulvet, og styrken er lavere i forbindelse med træning eller skolegymnastik. Her er der også krav til styrken af den lodrette belysning, så man kan se høje bolde samt med- og modspillere. I en sådan hal er placeringen af armaturerne naturligvis vigtig for at undgå generende blænding.

Basketbanen optager et mindre areal i hallen og er ofte lige så meget et show som en sport. Her er der brug for lidt ekstra belysning for at løfte stemningen og sætte kampen i gang. Selve basketbanen bør være mere belyst end det omkringliggende område. Sportsbelysning bliver showbelysning, som kan dæmpes og reguleres med stor fleksibilitet. 

Multihall

En almindelig optimeret løsning til store haller til håndbold, indendørs bandy osv.
32 stk. Excis LED middelstrålende med en lysstrøm på 20.000 lumen.
Monteringshøjde: 7 m.
Middelbelysning: 530 lux.

Løsningen opfylder kravene til jævnhed og blændtal iht. standarden for sportshaller (EN 12193:2018) og er naturligvis boldtestet efter VDE 0710.

Styring af multihallen

Der er naturligvis mange forskellige slags haller, som er bygget forskelligt. I sportshaller er det godt at tage højde for lysstyring allerede på planlægningsstadiet, og så er en DALI-styring det naturlige, og i mange tilfælde det eneste valg.

Nogle gange er der en skillevæg i midten for at kunne skærme af og lave skolegymnastik på to baner, eller også er hallen dobbelt så stor med skillevæg i midten, så der er to komplette baner.

Overvej dette

I en del haller er det også muligt at opdele arealet i flere mindre dele, og dette bør der naturligvis tages højde for ved planlægning af lysstyringen. Ved deling med skillevæg bør bevægelsesdetekteringen af lokalet også opdeles.

En jævn belysning begrænser de visuelle forstyrrelser, og blikket kan koncentrere sig om det, der sker. I målfeltet kan det dog være en ide at lægge ekstra lys, som danner kontrast og gør det nemt at sigte. Det lodrette lys er rumskabende præcis som i andre miljøer.

Lysstyringsforslag

Afhængigt af design kan både traditionelle og mere avancerede DALI-løsninger overvejes.

Bemærk!

  • Armaturerne i en sportshal skal være robuste og sikre med solid afskærmning.
  • Dagslys- og bevægelsesstyring sparer energi i lokaler med stor, men uregelmæssig aktivitet.
  • Tag hensyn til eventuelle skillevægge allerede i planlægningsfasen.

Produkter

Hockey er en meget hurtig holdsport, som kræver meget lys – både for spillere, dommere og publikum. Det gælder om at opfatte, hvad der sker. I de lavere serier skal der ofte være 500-600 lux på isen, og ved TV-transmissioner i de højere serier mindst 1.000 lux og nogle gang mere. Desuden vil man gerne kunne styre lyset, alt efter hvad der sker. Ved startopstillingen og i pausen anvendes ofte en lavere lysstyrke og en eller anden form for spotlight, som følger spillerne. Det er vigtigt at have lysstyringen med. 

Løsning med 600 lux

Løsningen opfylder kravene til jævnhed iht. standarden for sportshaller (EN 12193:2018), og er et niveau, der ofte bruges til træning og konkurrence i lavere divisioner.

Hockeyhall

68 stk. Induflex bredstrålende 21.000 lm.
Monteringshøjde: 7 m.
Middelbelysning: 600 lux på isen.

 

Løsning med 1200 lux og 1500 lux

Det følgende er eksempler på to almindelige niveauer for spil i højere divisioner, hvor der også kan forekomme tv-udsendelser.

Løsning med 1200 lux

Hockeyhall

136 stk. Induflex middelstrålende 21.500 lm.
Monteringshøjde: 11 m.
Middelbelysning: 1200 lux på isen.

Løsning med 1500 lux

Hockeyhall

129 stk. Induflex middelstrålende 21 500 lm i de midterste fem rækker.
46 stk. Induflex smalstrålende 21 500 lm i den yderste række på hver side.

Monteringshøjde: 11 m.
Middelbelysning: 1500 lux på isen.

Produkter

Tennishaller har en lidt anderledes udformning og andre krav til belysning end almindelige multihaller. Det er normalt med 500 lux på spillearealet med tilføjelse af et areal på henholdsvis 2 meter uden for sidelinjen og 3 meter bag baglinjen.

For at undgå blænding, når der serves og smashes, og spilleren kigger opad, placeres armaturerne langs arealets sider.

Tennis stiller høje krav til den lodrette belysning, når en lille bold kommer imod spilleren, og baggrunden er omskiftelig.

Den lodrette belysning er vigtig, eftersom man skal kunne se bolden i forskellige højder og regne ud, hvor den lander, og reagere hurtigt.

Ljusberäkning Tennisshall

20 stk. Excis LED asymmetrisk 20.000 lm
Monteringshøjde: 7 m (armaturerne er vinklet 15° ind mod midten)
Middelbelysning: 501 lx på spillearealet inkl. det omgivende areal.

Løsningen opfylder kravene til jævnhed og blændtal iht. standarden for sportshaller (EN 12193:2018) og er boldtestet efter VDE 0710.

Produkter

En squashhal adskiller sig en smule fra andre haller, fordi også væggene er en spilleflade, og derfor er det vigtigt også at tænke på belysningens styrke og jævnhed på væggene, når man foretager beregningen. Armaturerne bør placeres mindst en meter ud fra sidevæggene for at undgå blænding. 

Den lodrette belysning er vigtig, eftersom man skal kunne se bolden i forskellige højder og regne ud, hvor den lander, og reagere hurtigt.

Squashhall

8 stk. Excis LED bredstrålende 12.000 lm
Monteringshøjde: 5,6 m
Middelbelysning: 760 lux på gulvarealet, 506 lux på forreste væg, 470 lux på sidevæggene og 420 lux på bagvæggen.

Løsningen opfylder kravene til jævnhed og blændtal iht. standarden for sportshaller (EN 12193:2018) og naturligvis boldtestet efter VDE 0710.

Produkter

En hal med et spille- eller aktivitetsareal på 40 x 20 meter til håndbold, indendørs bandy, volleyball, basket – ja, hvad som helst egentlig. Her gælder det om at have nok lys på banen uanset sportsgren. Den normale belysning ved konkurrencer og kampe er 750 lux på gulvet, og styrken er lavere i forbindelse med træning eller skolegymnastik. Her er der også krav til styrken af den lodrette belysning, så man kan se høje bolde samt med- og modspillere. I en sådan hal er placeringen af armaturerne naturligvis vigtig for at undgå generende blænding.

Basketbanen optager et mindre areal i hallen og er ofte lige så meget et show som en sport. Her er der brug for lidt ekstra belysning for at løfte stemningen og sætte kampen i gang. Selve basketbanen bør være mere belyst end det omkringliggende område. Sportsbelysning bliver showbelysning, som kan dæmpes og reguleres med stor fleksibilitet.