fagerhult_classroom_lesson_hero.jpg

Tør du bryde normen og bruge mere lys!

Et klasseværelse er en arbejdsplads fyldt med aktivitet og bevægelse. Eleven flytter hele tiden fokus fra læreren oppe ved tavlen, til bordet og gruppen eller computerskærmen. Her er det vigtigt med en god belysning som giver friske/skarpe elever.

Bild på klassrum med Fagerhult DTI LED

Denne løsning til klasselokaler er blandt markedets bedste og er stadig et fremragende valg. Rummet har en velafvejet kombination af direkte lys mod arbejdsfladen og omgivelseslys mod vægge og loft. De nedpendlede armaturer fordeler effektivt lyset uden at blænde.

For at gøre lysniveauerne tilstrækkeligt høje anbefales det at bruge flere rækker med armaturer i klasseværelset. Ved at anvende flere dagslyssensorer sikres det, at alle elever i rummet får tilstrækkeligt med lys, samtidigt med at energiforbruget reduceres. For at gøre lærerens arbejde lettere er tavlen udstyret med en separat belysning, og der kan anvendes forudprogrammerede lysscenarier til rummet.

Produkter

Ønskes et uforstyrret loft kan der anvendes indbygningsarmaturer. Her er det værd at tænke på at flytte armaturerne længere ud mod væggen for at få mere lys på væggene. Også med denne løsning er det vigtigt at komplettere med en godt afskærmet tavlebelysning.

Også i den indbyggede løsning bør der installeres lysregulering, eksempelvis en e-sense løsning hvor hver armaturrække kan styres separat og der kan skabes forskellige lysscener med forprogrammerede lyssætninger til eks. projektorbelysning.

 

Produkter

Bemærk!

Niveauerne i belysningsstandarden er et godt skridt på vejen. Men hvis du, fuldt ud, vil drage fordel af lysets positive effekter, så er det nødvendigt med mere lys end loven kræver. Her er vores anbefalinger.

Omgivelseslys giver øget vågenhed og bedre præstationsevne

Et veloplyst klasseværelse har en afbalanceret kombination af direkte lys mod arbejdsfladen og indirekte lys mod loft og vægge, såkaldt omgivelseslys.

Læs mere om forskningen

Indirekte lys i loftet (omgivelseslys)

Standarden angiver en belysningsstyrke på mindst 30 lux som krav og anbefaler et minimum på 50 lux (intet krav). For at opnå de positive effekter, der er rapporteret i Fagerhults undersøgelser, anbefaler vi en belysningsstyrke på ca. 300 lux.

Lys på arbejdsfladen

Direkte lys fra armaturerne fra Fagerhult giver altid 500 lux på bordet.

Glem ikke tavlen

Tavlen forrest i lokalet udstyres med sin egen belysning, og for at gøre lærerens arbejde nemmere kan systemet forsynes med forprogrammerede lysscenarier. Planlægningen af klasseværelser reguleres af den nyligt reviderede europæiske standard EN 12464-1 som minimumniveau; Fagerhult anbefaler dog højere lysniveauer.

Cylindrisk belysningsstyrke

Den cylindriske belysningsstyrke har betydning for hvordan vi aflæser ansigt, følelser og mål. Standarden angiver en cylindrisk belysningsstyrke på mindst 150 lx.

Installer flere armaturrækker

For at få et tilstrækkeligt lysniveau, anbefales flere armaturrækker i klasseværelset. Ved at forsyne hver række med dagslyssensorer får eleverne nok lys, samtidig med at energiforbruget mindskes.

Tilpas antallet af armaturrækker efter rummets størrelse

Tilpas belysningen efter hvad der foregår i rummet. I klasseværelser hvor der arbejdes med form og farver er farvegengivelsen vigtig. Standarden på farvegengivelsesindex er Ra 80, men i arbejdet med form og farve kan det være godt med værdier på over 90. Undervisning i sløjd, billedkunst, teknik og kemi kan kræve specialtilpasset belysning.

Undgå blænding

Armaturerne bør have reflektorer der distribuerer lyset effektivt og hindrer blænding. Vær opmærksom på at ældre mennesker har brug for højere lysniveauer end yngre. Med stigende alder øger også risikoen for blænding. I miljøer med skærmarbejde må lyset ikke skabe reflekser og skygger i skærmen.

Lysstyring og energiberegning

Ved at optimere energiforbruget gør man også en indsats for miljøet, lokalt og globalt. Der stilles krav om at belysningen skal være regulerbar i klasseværelser. Vi har et stort udvalg af lysregulering.

Se her