Gondol

Gondol LED er udviklet til at lyssætte vægge og andre lodrette flader. Armaturet skaber en jævn, blændfri, lodret belysning, som giver god visuel komfort i henhold til anbefalingerne i EN 12464-1.

Eftersom et rum defineres af alle rummets flader, er det vigtigt også at oplyse væggene for at få en velafbalanceret luminansfordeling mellem rummets flader. Dette har stor betydning for den samlede oplevelse af rummet.