emLED

Fagerhults emLED-koncept bygger på en højintensiv lysdiode,som kun anvendes til nødbelysning. Lysdioden i praksisuopslidelig, da den kun anvendes i nødstilfælde ogunder afvikling af testsekvenser.

Konceptet øger personsikkerhedenmarkant, da risikoen for, at nødbelysningenophører med at fungere næsten elimineres. I en traditionelløsning, hvor den samme lyskilde anvendes under normaldrift og i nødlysdrift, er der risiko for, at lyskilden udbrænderog stopper med at fungere, når faresituationen opstår.


emLED leveres som stand-alone enhed i flere forskelligeudførelser. emLED-s5 og -sc – én og samme enhedanvendes til både påbygning og indbygning. emLED-μ eren enhed til indbygning, hvor kun lysdiodedelen er synlig iloftet. Aktuator og batteri ligger skjult i i loftet. Ved strømafbrydelsedrives emLED-s5 og -μ af indbyggedebatterier, mens emLED-sc drives af et centralt indkobletnødbelysningssystem.